Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Projekti

 

Naši strokovni delavci iščejo nove poti in načine dela z učenci. V šolskem letu 2018/2019 bomo nadaljevali tekoče delo na projektih, ki so že postali del življenja in dela šole:

 • Ekošola kot način življenja,
 • Zdrava šola,
 • Unesco šola,
 • Evropa v šoli,
 • MEMO šola,
 • projekti MŠŠ:
 • Fleksibilni predmetnik in fleksibilna organizacija dela;
 • sodelovanje s šolo iz Surćina v Srbiji, OŠ Sava Jovanović Sirogojno, Prešernovimi šolami v Sloveniji in Beogradu ter drugimi šolami npr.: OŠ Sv. Martin na Muri, OŠ Mursko Središče, OŠ Dušan Korać Bijelo polje v Črni gori, OŠ Arden iz Danske …
 • ESS projekti:
 • Skupaj do znanja;
 • mednarodni projekti Erasmus z ZRSŠ: GLAS UČENCA – MOST DO UČENJA – formativno spremljanje učencev
 • mednarodni projekti Erasmus s Centrom za razvoj in zdravje – L4H (LEARN4HEALTH)
 • Agencija za razvoj kadrov: Popestrimo šolo;
 • Inštitut za etiko in vrednote: Zmagujemo z vrednotami;
 • Poskus uvajanja tujega jezika v obvezen program in razširjenega programa šole.

 

OPISI IN DEJAVNOSTI PROJEKTOV: