Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Projekti

 
PROJEKTI

Naši strokovni delavci iščejo nove poti in načine dela z učenci. V šolskem letu 2017/2018 bomo nadaljevali tekoče delo na projektih, ki so že postali del življenja in dela šole:

 • Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM
 • Projekt POGUM – »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«
 • mednarodni projekt Erasmus z ZRSŠ: Glas učenca, most do učenja (Erasmus)
 • Erasmus+ projekt L4H (LEARN4HEALTH – Učenje za zdravje)
 • Uživajmo v zdravju
 • Ekošola kot način življenja,
 • Zdrava šola,
 • Unesco šola,
 • Evropa v šoli,
 • MEMO šola,
 • projekti MŠŠ: Fleksibilni predmetnik in fleksibilna organizacija dela;
 • sodelovanje s šolo iz Surćina v Srbiji, Prešernovimi šolami v Sloveniji in Beogradu ter drugimi šolami npr.: OŠ Sv. Martin na Muri, Dvojezična osnovna šola v Celovcu …;
 • ESS projekti:
 • Skupaj do znanja;
 • Zavod Planica: Zdrav življenjski slog;
 • Agencija za razvoj kadrov: Popestrimo šolo;
 • Inštitut za etiko in vrednote: Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju.

 

OPISI IN DEJAVNOSTI PROJEKTOV: