Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Govorilne ure

 

Govorilne ure za starše se organizirajo v popoldanskem času, in sicer vsak drugi torek v mesecu od 16. do 17. ure. Vsak strokovni delavec pa glede na potrebe in problematiko učencev organizira še dodatne govorilne ure za starše v dopoldanskem času.

 

Govorilne ure po mesecih:

GOVORILNE URE ZA STARŠE(vsak drugi torek v mesecu)
10. oktober 2017
14. november 2017
12. december 2017
9. januar 2018
13. februar 2018
13. marec 2018
10. april 2018
8. maj 2018
12. junij 2018 – po potrebi