Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Skupnost učencev šole

PROGRAM DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016