Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Naša pričakovanja

 

Temeljni namen šole je pridobivanje znanja z različnih področij in vzgajanje učencev v smislu splošnih človeških vrednot in humanosti. Vsak učenec ima priložnost pokazati svoje sposobnosti in začutiti občutek lastne vrednosti.

Želimo, da bi se v šoli počutili dobro in varno. Da bi bili čim uspešnejši in da ne bi bilo neprijetnega prekinjanja dela in odvečnega opozarjanja, od vas pričakujemo:

 • da prihajate v šolo točno, brez zamujanja;
 • da mirno počakate na začetek pouka
 • da se med odmori sprostite na sprejemljiv način in se pripravite na naslednjo šolsko uro;
 • da čim več sodelujete pri pouku in si tako pridobite več znanja;
 • da vzpostavite in vzdržujete vljudne in spoštljive odnose z učenci, učitelji in drugimi delavci šole;
 • da ste do svojih osebnih stvari skrbni in spoštujete lastnino drugih;
 • da boste imeli tudi do šolske lastnine spoštljiv odnos in je ne boste poškodovali;
 • da bomo skupno skrbeli za čisto okolje v šoli in izven nje, ker se tako vsi počutimo bolje;
 • da se boste po pouku vključili v ponujene oblike dejavnosti;
 • da se boste doma pripravili na naslednji dan in tako izpolnili domače obveznosti;
 • da skupaj z dežurnimi učitelji in učenci poskrbite za red v učilnicah, jedilnici, po hodnikih, v garderobi in okolici šole.
Skip to content