Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Predmetnik

 

OBVEZNI PROGRAM V OSNOVNI ŠOLI

predmeti število ur tedensko v razredih skupaj ur

predmeta

1 2 3 4 5 6 7 8 9
slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5
matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318,0
tuji jezik 2     2 3 4 4+2 3 3 656,0
likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0
glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0
družba       2 3         175,0
geografija           1 2 1,5 2 221,5
zgodovina           1 2 2 2 239,0
državljanska in domovinska vzgoja ter etika             1 1   70,0
spoznavanje okolja 3 3 3             315,0
fizika               2 2 134,0
kemija               2 2 134,0
biologija               1,5 2 116,5
naravoslovje           2 3     175,0
naravoslovje in tehnika       3 3         210,0
tehnika in tehnologija           2 1 1   140,0
gospodinjstvo         1 1,5     0,57  
šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0
izbirni predmet 1             2/1 2/1 2/1 204,0
izbirni predmet 2             1 1 1 102,0
izbirni predmet 3             1 1 1 102,0
oddelčna skupnost       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5
Neobvezni IP (1. TJ) 2 2 2              
Neobvezni IP (2. TJ)       2 2 2 2 2 2  
skupaj vseh ur 7907,5
število predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14  
število ur tedensko 20 21 22 24 26 26 29,5 30 30  
število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 32  
                     
kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150
naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135
tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165
športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225

 

Oznaka predmeta Predmet
BIO Biologija
DKE Državljanska in domovinska kultura ter etika
DRU Družba
FIZ Fizika
GEO Geografija
GOS Gospodinjstvo
GUM Glasbena umetnost
KEM Kemija
LUM Likovna umetnost
MAT Matematika
NAR Naravoslovje
NIT Naravoslovje in tehnika
RP Razredni pouk
SLJ Slovenščina
SPO Spoznavanje okolja
ŠPO Šport
TIT Tehnika in tehnologija
TJA Tuji jezik: angleščina
TJN Tuji jezik: nemščina
Oznaka predmeta Izbirni predmet
OGL Obdelava gradiv: les
IŠP Izbrani šport
LS1 Likovno snovanje 1
LS2 Likovno snovanje 2
LS3 Likovno snovanje 3
MME Multimedija
ROM Računalniška omrežja
ŠSP Šport za sprostitev
ŠZZ Šport za zdravje
EZR Elektronika z robotiko
Oznaka Drugo
DDP-RAP Znam za več
DDP-RAP Mojstri znanja
DDP-RAP Zmorem, znam
DDP-RAP Vadim za znanje
DDP-RAP Učim se učiti
DDP-RAP Vaja dela mojstra
DDP-RAP Znanje je bogastvo
DDP-RAP Razširjam znanje o snoveh
DDP-RAP Potujem, raziskujem
DDP-RAP Matematični problemi
DDP-RAP (Na)učim se!
DDP-RAP Dopolnjujem znanje iz fizike
DSP Dodatna strokovna pomoč
DSP – R Dodatna strokovna pomoč – Romi
ISP-RAP Individualna in skupinska pomoč
JV-RAP Jutranje varstvo
Skip to content