Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Predmetnik

OBVEZNI PROGRAM V 9-LETNI OSNOVNI ŠOLI

predmeti število ur tedensko v razredih skupaj urpredmeta
1 2 3 4 5 6 7 8 9
slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5
matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318,0
tuji jezik 2 3 4 4 3 3 656,0
obvezni drugi tuji jezik 2 2
likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0
glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0
družba 2 3 175,0
geografija 1 2 1,5 2 221,5
zgodovina 1 2 2 2 239,0
državljanska in domovinska vzgoja ter etika 1 1 70,0
spoznavanje okolja 3 3 3 315,0
fizika 2 2 134,0
kemija 2 2 134,0
biologija 1,5 2 116,5
naravoslovje 2 3 175,0
naravoslovje in tehnika 3 3 210,0
tehnika in tehnologija 2 1 1 140,0
gospodinjstvo 1 1,5 0,57
šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0
izbirni predmet 1 2/1 2/1 2/1 204,0
izbirni predmet 2 1 1 1 102,0
izbirni predmet 3 1 1 1 102,0
oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5
Neobvezni IP (1. TJ) 2
Neobvezni IP (2. TJ) 2 2 2 2
skupaj vseh ur 7907,5
število predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14
število ur tedensko 20 21 22 24 26 26 29,5 30 30
število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 32
kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150
naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135
tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165
športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225