Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Tekmovanja

 

Tudi letos bomo spodbujali učence k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij. Dobre uvrstitve prinašajo učencem točke za pridobivanje štipendij in točke za vpis v srednje šole.

 

Z učenci bomo sodelovali na naslednjih tekmovanjih:

 • Cankarjevo priznanje iz slovenščine,
 • Vegovo priznanje iz matematike,
 • Stefanovo priznanje iz fizike,
 • Preglovo priznanje iz kemije,
 • Kresnička, 6., 7.r.
 • slovenska bralna značka,
 • znanje angleškega in nemškega jezika,
 • nemška in angleška bralna značka,
 • znanje iz zgodovine,
 • športna tekmovanja,
 • revija pevskih zborov,
 • računanje je igra,
 • logika,
 • male sive celice,
 • prvaki znanja,
 • modelarstvo,
 • Turizmu pomaga lastna glava,
 • razni natečaji,
 • razni projekti,
 • konstruktorstvo LEGO dacta,
 • srečanje folklornih skupin,
 • srečanje gledaliških skupin,
 • matematični kenguru,
 • eko kviz,
 • različna športna tekmovanja,
 • raziskovalne naloge,
 • srečanje plesnih skupin,
 • zlati sonček, Krpan,
 • razvedrilna matematika,
 • računalništvo,
 • tekmovanje za zlato kuhalnico,
 • športna značka,
 • prva pomoč,
 • Kaj veš o prometu,
 • šolski plesni festival v okviru Plesne zveze Slovenije,
 • tekmovanje Bober,
 • tekmovanja iz računalništva,
 • Lego dacta,
 • tekmovanje z Lili in Binetom za 1. in 2. razred.

 

Z učenci bomo sodelovali na različnih razpisih, natečajih, sejmih, srečanjih in drugih prireditvah na šolskem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju.

Skip to content