Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Dodatni program

 

 1. Plavalni tečaj
 2. Šola v naravi
 3. Razširjeni program
 4. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v CŠOD
 5. Vključevanje v tekmovanja

 

Z učenci bomo sodelovali na naslednjih tekmovanjih:

 • Cankarjevo priznanje iz slovenščine,
 • Vegovo priznanje iz matematike,
 • Stefanovo priznanje iz fizike,
 • Preglovo priznanje iz kemije,
 • Proteusovo priznanje iz biologije,
 • bralna značka,
 • znanje angleškega in nemškega jezika,
 • nemška in angleška bralna značka,
 • znanje iz zgodovine,
 • poznavanje flore,
 • športna tekmovanja,
 • revija pevskih zborov,
 • Računanje je igra,
 • tekmovanje iz logike,
 • Male sive celice,
 • Prvaki znanja,
 • modelarstvo,
 • razni natečaji,
 • konstruktorstvo,
 • srečanje gledaliških skupin,
 • Evropski matematični kenguru,
 • matematično tekmovanje Genius Logicus,
 • Ekokviz,
 • različna športna tekmovanja,
 • raziskovalne naloge,
 • srečanje plesnih skupin,
 • Zlati sonček, Krpan,
 • Razvedrilna matematika,
 • računalništvo,
 • športna značka,
 • Kaj veš o prometu,
 • tekmovanje Bober,
 • tekmovanje iz računalništva,
 • Lego dacta,
 • tekmovanje z Lili in Binetom za 1., 2. in 3. razred,
 • FIT,
 • Pokal LOGO,
 • Kresnička (naravoslovje),
 • Matemček,
 • Festival filmskih animacij,
 • Slovenska glasbena olimpijada, …

 

Z učenci bomo sodelovali na različnih razpisih, natečajih, sejmih, srečanjih in drugih prireditvah na šolskem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju.

Skip to content