Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Varnost

Zagotavljanje varnosti oseb in premoženja je prva naloga šole. Vendar je vse varnostne ukrepe možno izvajati samo ob doslednem upoštevanju vseh predvidenih ukrepov. Ukrepe so dolžni spoštovati tako zaposleni kot tudi učenci, starši in vsi obiskovalci šole.

Za varnost in zaščito objektov šole, ima šola urejen tudi zunanji videonadzor ter preko javnih del zaposlenega nadzornika objektov.

Osnovni ukrepi, ki jih bomo izvajali, so: izdelani ustrezni predpisi, izobraževanje in informiranje, redno vzdrževanje objektov, varnostna služba, tehnični pregledi in nadzor, sodelovanje z zavarovalnico, ureditev prometne varnosti, dežurstvo strokovnega kadra, vidna označitev in  zavarovanje objektov šole.

 

Prometna varnost

Šola sodeluje s prometno policijo, ki je v prvih dveh tednih zadolžena za varnost prihoda in odhoda učencev. Kljub temu pa naj vam damo nekaj koristnih nasvetov.

  • Učenec naj se od doma odpravi pravočasno.
  • Še posebej prvošolčka pospremite do šole in ga poučite o nevarnostih.
  • Vedno izberemo najvarnejšo pot in ne najkrajše poti.
  • Cesto prečkajte na urejenih prehodih za pešce.
  • Učenci prvih in drugih razredov naj okrog vratu nosijo rumeno rutico.
  • Učenci naj nosijo svetla odbojna telesa, pripeto kresničko in svetla oblačila.
  • Kolesarji si glavo zaščitijo s čelado.
  • Pešci hodite po levi strani ceste, v nasprotni smeri, kot poteka promet.
  • Bodite previdni pri vstopu v avtobus in izstopu iz njega.
  • Vožnja s kolesi in z motornimi kolesi po šolskem dvorišču in igrišču ni dovoljena.
Skip to content