Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Podatki o šoli

 

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Juša Kramarja 10

9232 ČRENŠOVCI

 

Ravnatelj: mag. Stanko Čerpnjak

Tajnica: Maja Kranjec (nad. Maja Pollick)

Računovodkinja: Metka Gönc

Pomočnica ravnatelja: mag. Metka Husar Černjavič

Svetovalna služba: Tadeja Prša in mag. Metka Husar Černjavič

Vodja šolske prehrane: Sara Fekonja (nad. Petra Smej)

ROID: Zdenko Temlin

 

Ustanoviteljica OŠ Franceta Prešerna Črenšovci: Občina Črenšovci

Šolski okoliš: Črenšovci, Žižki, Trnje

Svet zavoda:

Predstavniki ustanovitelja: Urška Cigan, Metka Sobočan Sarjaš, Jožica Vaupotič
Predstavniki staršev: Anja Tivadar, Matej Dervarič, Nuša Hozjan
Predstavniki zaposlenih: Renata Gabor, Romana Glavač, Mirjana Graj Slana, Doroteja Omar Horvat, Petra Peischl

 

Šolo obiskuje 202 učencev, ki so razporejeni v 14 oddelkov rednega pouka. V šoli bomo izvajali razširjeni program, ki vključuje tudi dosedanje jutranje varstvo učencev in podaljšano bivanje.

 

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Ravnateljstvo: 02-573-58-02

Tajništvo: 02-573-58-00

Faks: 02-573-58-10

Elektronska pošta: o-fpcrensovci.ms@guest.arnes.si

Spletna stran šole: http://www.osfpcrensovci.si

Številka transakcijskega računa: 01215-6030647649

Davčna številka: 16814487

Matična številka: 5089697

Skip to content