Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Nagovor ravnateljice

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši in sodelavci!

 

Ob začetku novega šolskega leta vse prav lepo pozdravljam, tako učence, starše in vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, še posebej pa najmlajše – prvošolce. Kot vsako leto so počitnice tudi letos hitro minile in že je tu prvi šolski dan, ki so ga verjetno najbolj nestrpno pričakovali prav prvošolci. Vsem želim, da bi se na naši šoli dobro počutili in si pridobili čim več znanja, kajti znanje je tisto, ki nas vodi naprej, k vedno novim izzivom in napredku. Učenci prvega razreda že imajo svoje velike prijatelje iz devetega razreda, ki bodo njihovi zaščitniki in varuhi. Vse leto bo po svoje zanimivo in pestro, skozi igro ter druge zanimive in aktivne metode dela se bodo učenci učili in usvajali znanje, si pridobivali delovne navade in postajali vse bolj samostojni in odgovorni.

Z novim šolskim letom bomo spet imeli en oddelek vrtca na šoli, kar smo zelo veseli. Otroci vrtca bodo koristili skupne šolske prostorske možnosti v kuhinji, v računalniški učilnici, knjižnici, telovadnici… Več možnosti bo za sodelovanje in povezovanje strokovnih delavcev in staršev, tudi samo strokovno delo, projekti in aktivnosti šole in vrtca se bodo lahko povezovali in nadgrajevali v dobro otrok in vzgojno-izobraževalnega dela v smislu doseganja skupnih ciljev.

Z novim šolskim letom se bo pouk za učence od 1. do 6. razreda začel ob 7.30, za učence od 7. do 8. razreda pa se bo takrat začela predura, redni pouk pa ob 8.20. V novem šolskem letu bomo tako kot do sedaj dali poudarek bralni pismenosti, doseganju višjih taksonomskih ciljev, delu z nadarjenimi in programu Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Nadaljevali bomo delo v dveh mednarodnih projektih Erasmus+. To sta projekt Glas učenca – most do učenja, ki ga izvajamo skupaj z ZRSŠ ter projekt L4H LEARN4HEALTH, ki ga izvajamo skupaj s Centrom za razvoj in zdravje iz Murske Sobote. Na področju zdravja in zdravega načina življenja že izvajamo projekt Zdrav življenjski slog in s tem bomo tudi nadaljevali, če bomo izbrani na razpisu. Nadaljevali bomo tudi delo v projektu Popestrimo šolo.  Verjamem, da bomo tudi v tem šolskem letu dobro sodelovali s starši ter ožjim in širšim okoljem, še posebej se bomo skupaj trudili delati dobro za vse otroke v vrtcu in v šoli. V novem šolskem letu želim vsem učencem, še posebej prvošolcem, da bi jim šola bila kraj, kjer bi se počutili varno in sprejeto, kjer bi lahko izkoristili vse svoje potenciale, možnosti in sposobnosti ter tako postali pomemben člen naše skupnosti, naše domovine.

Vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju želim, da bi v novem šolskem letu ohranili pedagoški optimizem ter v duhu tega dopolnjevali in nadgrajevali vse tisto, kar lahko ponudi šola otroku in kraju ter si hkrati prizadevali za zmanjševanje razlik in nudenje enakih možnosti za vse. In ne nazadnje vsem staršem želim, da bi svoji šoli in pedagoškim delavcem zaupali, da bi z roko v roki za svoje otroke delali najboljše, jih vzgajali v duhu delavnosti, miru, vztrajnosti in ustvarjalnosti, vse do uresničitve skupaj zastavljenih ciljev.

 

Pa srečno v novo šolsko leto 2017/2018

mag. Marija Horvat, ravnateljica