Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Državna priznanja šoli

 

Osnovna šola FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI je dobitnica priznanja KULTURNA ŠOLA LETA 2018

21. septembra smo se Doroteja, Barbara, Neža in učitelj Tibor v Mariboru udeležili  svečanosti ob podelitvi naziva Kulturna šola 2018. Zbrali smo se na OŠ Franceta Prešerna Maribor, kjer smo se po krajšem kulturnem programu udeležili dela v delavnicah. Po kosilu je sledil ogled mestnih znamenitost, nato pa smo se zbrali v Narodnem gledališču, kjer je potekala svečanost ob podelitvi naziva Kulturna šola 2018. Slavnostni govornik je bil predsednik države Borut Pahor.

 

—————-

Osnovna šola FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI je dobitnica priznanja KULTURNA ŠOLA LETA 2014

V petek, 19. septembra 2014 sta se učenki Polona in Anamarija iz 7. razreda v spremstvu ravnateljice mag. Marije Horvat in koordinatorice kulturnih dejavnosti na šoli Andreje Sever udeležili zaključne prireditve in podelitve naziva kulturna šola, ki je potekala v Brežicah. Učenki sta sodelovali v folklorni delavnici, ki se je v kulturnem programu predstavila na Brežiških ulicah, v nadaljevanju smo si ogledali prireditev z mjuzikolm in s podelitvijo priznanj najbolj kulturnim šolam. OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je zadostila razpisnim pogojem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in obnovila naziv kulturna šola, ki ga je prvič prejela leta 2010. Ob tem smo prejeli priznanje in novo zastavo, ki jo bomo izobesili pred šolo.

—————-

Osnovna šola FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI je dobitnica CERTIFIKATA KAKOVOST ZA PRIHODNOST

Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) je razvil model Kakovost  za prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki smo ga postopno razvili tudi na naši  šoli. To pomeni, da svoje dejavnosti in udeležence usmerjamo k skupnemu cilju –  sistemu nenehnih izboljšav. Le ta naj bi doprinesel k večjemu zadovoljstvu  otrok, učencev, staršev, zaposlenih in širše družbe nasploh.

V šolskem letu 2010/11 smo vzpostavitev sistema vodenja kakovosti po modelu  KzP potrdili z uspešno izpeljano zunanjo presojo, ki se je končala s  podelitvijo certifikata kakovost za prihodnost ter pravico do uporabe znaka in  zastave.

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem sodelavcem vrtca in šole, otrokom, učencem in staršem, za uspešno sodelovanje na poti do višje kakovosti. Še  posebej pa se zahvaljujem naši ravnateljici in timu za kakovost, ki vodi naš  zavod po poti nenehnih izboljšav.

Karmen Zadravec, vodja tima za kakovost

no images were found

—————-

Osnovna šola FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI je dobitnica priznanja KULTURNA ŠOLA LETA 2010

V okviru razpisa ZKD Slovenije in JSKD Slovenije smo se  uvrstili v krog tistih šol, ki se izkazujejo z nadpovprečno kulturno  dejavnostjo. Tako smo prejeli priznanje Kulturna  šola leta 2010, ki nam je podeljeno za obdobje 4 let.

To je izjemen dosežek, h kateremu so s svojim delom ter  odgovornim pristopom in odnosom do dela in do soljudi  pripomogli učenci ter delavci šole.

Obljubljamo, da bomo kulturno dejavnost razvijali še naprej  in s tem upravičili dodelitev tega visokega priznanja.

Zavedamo se, da so izjemni uspehi in dosežki dosegljivi le  skupnimi močmi in s kakovostnim delom.

—————-

Osnovna šola FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI je dobitnica priznanja BLAŽA KUMERDEJA ZA LETO 2009

OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je dobitnica priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2009,  ki ga na osnovi razpisa podeljuje ZRSŠ.<br />
Priznanje  Blaža Kumerdeja, pomembnega slovenskega razsvetljenca, ki je živel v letih  1738–1805 in je s svojimi novimi pogledi na svet in življenje spreminjal  tedanje družbeno dogajanje na področju šolstva, je za našo šolo veliko  priznanje in čast, saj je naša šola ena izmed petih nagrajencev v Sloveniji.

Naša  šola prejema priznanje za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v  vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z ZRSŠ na področju  osnovne šole.

Kot  ravnateljica šole vsem svojim sodelavcem za prejeto priznanje iskreno čestitam  in se zahvaljujem vsakemu posamezniku, skupini in timu za predano in zavzeto  delo na področju inovativnega, raziskovalnega in ustvarjalnega dela, kar je pri  nas del kurikula šole in ima sinergične učinke tako na učnem kot tudi vzgojnem  področju. Verjamem, da bomo skupaj zmogli uresničevati zaupanje in visoka  pričakovanja, ki jih do nas in našega dela izkazujejo strokovnjaki ZRSŠ.

Iskrena  hvala tudi ZRSŠ za strokovno pomoč, svetovanje in podporo, da vidi v našem delu  enakovrednega partnerja pri raziskovanju in uvajanju novosti v šolsko prakso. Potrudili  se bomo, da bomo izkazano zaupanje v naše delo upravičevali še naprej tudi v  prihodnosti.

mag. Marija Horvat, ravnateljica

Skip to content