Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Pohvale, priznanja, diplome

 

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno učenje, aktivno delo v interesnih dejavnostih, lepo vedenje in uspešno delo nasploh, zato jim v skladu s Pravilnikom o delitvi pohval in priznanj učencem in učenkam OŠ Franceta Prešerna Črenšovci podeljujemo pohvale, priznanja in nagrade.

 

Na slovesni prireditvi ob zaključku leta podeljujemo:

POHVALE za:

 • prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole,
 • vidno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom,
 • doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja,
 • posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali šolski skupnosti učencev,
 • nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
 • aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za delo in ugled šole.

 

PRIZNANJA za:

 • večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu,
 • doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za območje celotne države,
 • večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih,
 • večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.

 

NAGRADE za:

 • naj športnika in naj športnico šole.

 

Ob koncu šolskega leta šola imenuje tudi naj učenca oziroma naj učenko šole po kriterijih, zapisanih v pravilniku, ter humane učence in učenke v vsaki oddelčni skupnosti po sprejetih kriterijih.

Skip to content