Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Zaposleni učitelji

 

Razred Učitelj/razrednik Poučuje predmete Poučuje razrede
1. a Gabrijela Novak,

Karmen Zadravec

RP, RAP 1. a
2. a Stanka Zver RP, RAP 2. a
2. b Sonja Gjerkeš Ščančar RP, RAP 2. b
3. a Romana Glavač RP, RAP 3. a
4. a Nataša Čeh RP, RAP 4. a
5. a Vida Dugar RP, RAP, GOS 5. a
5. b Elvir Denić RP, RAP 5. b
6. a Metka Sabo

Majda Ladić

GUM, RAP

GEO, ZGO, RAP

1.–9. r.
6. b Nataša Novak TJA, AN2, RAP 1.–9. r.
7. a Nataša Litrop SLJ, KNJ, DKE, ISP, RAP 1.–9. r.
8. a Andreja Sever SLJ, RAP 1.–8.r.
9. a Jelka Pal BIO, KEM, NAR, RAP, GOS 1.–9. r.
  Zdenko Temlin ROID, RAP 1.–9. r.
  Metka Husar Černjavič ŠSD – DSP-R, RAP 1.–9. r.
  Majda Frančič SLJ, HI1, DSP, RAP 1.–9. r.
  Karmen Škafar MAT, ISP, RAP 6.–9. r.
  Tibor Frančič LUM, LS1, LS2, LS3, RAP 1.–9. r.
  Vladimir Žalik TIT, FIZ, RAP, EZR 1.–9. r.
  Tomi Bušinoski TJN, RAP, NE2 5.–9. r.
  Renata Gabor RAP, DSP-R 1.–9. r.
  Saša Utroša TJN, N2N, RAP 4.–9. r.
  Klara Maučec N1A, RAP 1.−2. r.
  Bojan Horvat ŠPO, ŠZZ, IŠP, ŠSP, RAP 4.–9. r.
  Slavica Hozjan Sapač DSP – R 1.–9. r.
  Tanja Karlovčec DSP 1.–9. r.
  Valerija Šijanec RAP, TJN 1.–2. r.
  Doroteja Omar Horvat DSP, RAP 1.–9. r.
  Bernarda Zver RAP 1.–5. r.
  Mitja Gomboc RAP 1.–9. r.
  Tadeja Horvat Popestrimo šolo 1.–9.r.

 

Elektronski naslovi strokovnih delavcev

Ime Priimek Elektronski naslov
Tomi Bušinoski tomibus@gmx.net
Nataša Čeh natasa.ceh@guest.arnes.si
Elvir Denić elvir.denic@gmail.com
Vida Dugar vida.dugar@guest.arnes.si
Majda Frančič majda.francic@gmail.com
Tibor Frančič tibor.francic@gmail.com
Sonja Gjerkeš Ščančar sonja.gjerkes@guest.arnes.si
Romana Glavač romana.glavac@gmail.com
Mitja Gomboc mgomboc23@gmail.com
Bojan Horvat bojan.horvat4@guest.arnes.si
Marija Horvat marija.horvat@guest.arnes.si
Slavica Hozjan Sapač slavicah.sapac@siol.net
Metka Husar Černjavič metka.husar@guest.arnes.si
Tanja Karlovčec tanja.karlovcec@gmail.com
Majda Ladić majda.ladic@guest.arnes.si
Nataša Litrop natasa.litrop@guest.arnes.si
Klara Maučec klarica33@gmail.com
Gabrijela Novak gabrijelanovak20@gmail.com
Nataša Novak natasa.breznik@guest.arnes.si
Doroteja Omar Horvat doroteja.omar.horvat@gmail.com
Jelka Pal jelka.pal@guest.arnes.si
Ana Petek ana.petek1@guest.arnes.si
Metka Sabo metka.sabo@guest.arnes.si
Andreja Sever dreja.sever@gmail.com
Valerija Šijanec valerija.sijanec@os-odranci.si
Karmen Škafar karmen.skafar@guest.arnes.si
Zdenko Temlin zdenko.temlin@guest.arnes.si
Saša Utroša sasa.utrosa@guest.arnes.si
Karmen Zadravec karmen.zadravec@gmail.com
Bernarda Zver bernarda.zver@guest.arnes.si
Stanka Zver stanka.zver@gmail.com
Vlado Žalik vlado.zalik1@gmail.com