Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

NPZ

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v šolskem letu 2023/2024

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ).

Nacionalno preverjanje znanja je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja ter pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev.

Na Državnem izpitnem centru so za šolsko leto 2023/24 pripravili publikacijo Informacije za učence in starše, ki je dostopna na spletni strani https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda, termini izvajanja NPZ so:

torek, 7. maj 2024

  • slovenščina

četrtek, 9. maj 2024

  • matematika

ponedeljek, 13. maj 2024

  •  nemščina (6. razred)
  • zgodovina (9. razred)

Primeri preizkusov iz prejšnjih let so na povezavi: https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/predmeti-npz/

 

KOLEDAR DOGODKOV

1. 9. 2023

(petek)

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ.
30. 11. 2023

(četrtek)

Zadnji rok za prijavo/posredovanje podatkov učencev 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
7. 5. 2024

(torek)

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred.
9. 5. 2024 (četrtek) NPZ iz matematike za 6. in 9. razred.
13. 5. 2024 (ponedeljek) NPZ iz angleščine za 6. razred in tretjega predmeta za 9. razred.
3. 6. 2024

(ponedeljek)

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

4. 6.–5. 6. 2024 (torek–sreda) Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

7. 6. 2024

(petek)

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

10.–11. 6. 2024 (ponedeljek–torek) Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 9. razredu.

14. 6. 2024 (petek) Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda.
19. 6. 2024 (sreda) RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 6. razredu.
24. 6. 2024 (ponedeljek) Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

 

  • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci se je v šolskem letu 2023/2024 prijavila k sodelovanju v poskusnem preverjanju znanja za 3. razred.

 

Skip to content