Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Cenik

Vodja prehrane: Metka Husar Černjavič.

Vodja kuhinje: Roland Sobočan.

 

V šolski kuhinji pripravljamo zajtrk, dopoldansko in popoldansko malico ter kosilo. Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Sodelujemo v projektu »SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE«, ki poteka s finančno podporo Evropske skupnosti. Namen projekta je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, ki povečuje tveganje za razne bolezni. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok.

Cena šolske prehrane na dan:

  • malica za učence: 0,80 €;
  • malica za zaposlene: 1,48 €;
  • kosilo za učence: 2,22 €;
  • kosilo za zaposlene: 4,00 €;
  • kosila za zunanje naročnike: 4,67 €.

 

Stroške prehrane je treba poravnati do roka, ki je označen na položnici. Starše, ki bi imeli s plačevanjem šolske prehrane težave prosimo, da se pravočasno pogovorijo s socialno delavko, go. Ano Petek.