Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Šolska shema

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike, ki s šolskim letom 2017/2018 nadomešča SHEMO ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.

Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje.

Namen sheme je povečati porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri učencih, zmanjšati število otrok s prekomerno telesno težo, zmanjšati tveganja za nastanek bolezni sodobnega časa in izboljšati prehranske navade otrok.

V šolski shemi bomo učencem brezplačno razdeljevali dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter jih skozi različne dejavnosti
spremljevalnih ukrepov izobraževali o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.

Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti. Naša šola se je v prijavi v šolsko shemo odločila, da bo učencem  razdeljevala kot dodatni obrok šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko.

 

Več informacij na ŠOLSKA SHEMA

 

 

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci se je s šolskim letom 2009/2010 vključila v evropski projekt Shema šolskega sadja.

 

To je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave,  namen katerega je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd). V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Ponujamo ga ob sredah, po šolski malici. O tem nas obvešča tudi plakat z naslovom »Evropska shema šolskega sadja in zelenjave«.  S ciljem povečati uživanje sadja in zelenjave pri učencih izvajamo tudi številne promocijske in izobraževalne dejavnosti. Sadje in zelenjava sta bogat vir vitaminov in mineralov, vsebujeta pa tudi veliko vlaknin, kar ugodno vpliva na prebavo. Zato velja povabilo:

UŽIVAJMO ČIM VEČ SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE!

Skip to content