Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Delo z nadarjenimi učenci

 

SEPTEMBER in OKTOBER 2023:

 • Izdelava IP za nadarjene učence 5. razreda, dopolnitev IP za učence 6., 7., 8. in 9. razreda, za kar so zadolženi vsi učitelji, ki poučujejo nadarjene učence, programe zbira razrednik, arhivira jih šolska svetovalna delavka.
 • Razgovori s starši in učenci o IP in podpis programa za učence 5. razreda.
 • Pregled in dopolnjevanje IP: razrednik, učenec, starši.

 

JANUAR 2024:

 • Dopolnitev evidentiranih možnih nadarjenih učencev v 4. razredu in v vseh ostalih razredih, za kar so zadolženi razredniki, ostali učitelji, ki poučujejo v oddelku in šolska svetovalna delavka.
 • Razgovor s starši evidentiranih možnih nadarjenih učencev – priprava postopka za identifikacijo nadarjenih učencev. Opravi šolska svetovalna delavka.

 

MAREC, APRIL 2024:

 • Identifikacija možnih nadarjenih učencev z ocenjevalno lestvico (učitelji) ter testi sposobnosti in ustvarjalnosti (psiholog)

 

MAREC 2024:

 • Razgovori s starši učencev, kjer je bila opravljena identifikacija. Seznanitev o nadarjenosti otroka in pridobitev mnenja staršev o izdelavi IP. Opravi šolska svetovalna delavka, psiholog in razredniki.

 

JUNIJ 2024:

 • Evidentiranje možnih nadarjenih učencev v 3. in v višjih razredih. Zadolženi razredniki, šolska svetovalna delavka.
 • Evalvacija IP, za kar so zadolženi razredniki, razredni UZ, šolska svetovalna delavka.
 • Spodbujanje učencev za udeležbo na počitniških dejavnostih, za kar so zadolženi razredniki in šolska svetovalna delavka ter koordinator za nadarjene učence.

 

Nadarjeni učenci:

 • se vključujejo v različna predmetna tekmovanja, natečaje, raziskovalne naloge, interesne dejavnosti v okviru razširjenega programa …;
 • imajo izdelan individualiziran in personaliziran program dela pri rednem pouku in vseh drugih dejavnostih na šoli;
 • se vključujejo v delavnice po programu obogatitvenih dejavnosti.

 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci poteka v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.

 

 

Skip to content