Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Kdo so nadarjeni učenci?

 

Zakon o osnovni šoli uvršča nadarjene učence v skupino učencev s posebnimi potrebami in tako nalaga šoli, da tem učencem prilagodi metode in oblike dela in jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli temelji na definiciji, da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in poleg  rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

 

Več informacij se nahaja v spodnjih povezavah.

Koncept : Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli

Operacionalizacija koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli

Skip to content