Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Učne in druge težave ter oblike pomoči

 

Tudi v šolskem letu 2020/2021 bomo na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci v največji možni meri poskrbeli za učence, ki zaradi težav pri učenju težko sledijo rednemu delu v razredu. Prav tako pa bomo del časa namenili tudi nadarjenim učencem. 

Delo bo potekalo po urniku, tako da bodo učenci nemoteno prehajali od rednega pouka k individualnemu in obratno. Ta oblika pomoči bo namenjena predvsem učencem, ki z odločbo o usmeritvi potrebujejo dodatno strokovno pomoč na razredni in predmetni stopnji ter tudi učencem, ki po mnenju učitelja, ŠSS ali staršev potrebuje pomoč in vodenje.

Starši izbranih otrok se bodo v času skupnih govorilnih ur na šoli lahko pogovorili z učitelji in drugimi strokovnimi delavci individualnega pouka o napredku njihovega otroka in o tem, kako naj otroku pomagajo doma.

 

UČNE IN DRUGE TEŽAVE TER OBLIKE POMOČI

Na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci se dobro zavedamo problematike učnih težav. Ob odkrivanju učnih težav vključujemo učence v najrazličnejše oblike pomoči in se trudimo na poti do njegovega uspeha.

Sledimo 5-stopenjskemu modelu pomoči, pri čemer učenca vključujemo v najrazličnejše oblike pomoči, če so prisotne splošne učne težave (individualizacija in diferenciacija pouka, dopolnilni pouk, pomoč v podaljšanem bivanju, vključevanje v ISP…).

V primeru, da so težave večje in izrazitejše in če otrok kljub pomoči ne dosega rezultatov oz. minimalnih standardov, pa sprožimo postopek za usmerjanje. Tako otroku na podlagi odločbe za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zagotovimo dodatno strokovno pomoč (DSP) različnih strokovnjakov (pedagogov, psihologov, pedopsihiatrov, tiflopedagogov, logopedov, učiteljev predmetnega področja …).

Za lažje razumevanje tematike prilagam podskupine učnih težav, načine prepoznavanja le-teh in skupine otrok s posebnimi potrebami, če jim je z odločbo o usmerjanju zagotovljena dodatna strokovna pomoč.  Za slednje je pri opisu posamezne skupine navedena tudi literatura, kjer najdete še več informacij (primerno tudi za strokovne delavce).

Upam, da Vam bo prispevek pomagal pri prepoznavanju težav in lažjem odločanju o ponujeni pomoči vašemu otroku na šoli.

Prispevek pripravila učiteljica ISP in DSP:

Tanja Karlovčec, mag. prof. inkluz. ped.

 

Legenda:

ISP – individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami

DSP – dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami

 

SPOŠTOVANI  STARŠI!

Če tudi Vi prepoznate oz. zasledite pri svojem otroku katero izmed učnih težav, se najprej posvetujte z otrokovim razrednikom ali šolsko svetovalno službo, ki jo vodi ga. Metka Husar Černjavič.

Z veseljem Vam bomo nudili dodatne informacije in vam svetovali.

Skupaj z Vami bomo našli rešitev in obliko pomoči, ki bo vašemu otroku pomagala na poti do uspeha.

Zaposleni na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

Skip to content