Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Učne in druge težave ter oblike pomoči

UČNE IN DRUGE TEŽAVE TER OBLIKE POMOČI

 

Na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci se dobro zavedamo problematike učnih težav. Ob odkrivanju učnih težav vključujemo učence v najrazličnejše oblike pomoči in se trudimo na poti do njegovega uspeha.

Sledimo 5-stopenjskemu modelu pomoči, pri čemer učenca vključujemo v najrazličnejše oblike pomoči, če so prisotne splošne učne težave (individualizacija in diferenciacija pouka, dopolnilni pouk, pomoč v podaljšanem bivanju, vključevanje v ISP…).

V primeru, da so težave večje in izrazitejše in če otrok kljub pomoči ne dosega rezultatov oz. minimalnih standardov, pa sprožimo postopek za usmerjanje. Tako otroku na podlagi odločbe za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zagotovimo dodatno strokovno pomoč (DSP) različnih strokovnjakov (pedagogov, psihologov, pedopsihiatrov, tiflopedagogov, logopedov, učiteljev predmetnega področja …).

Za lažje razumevanje tematike prilagam podskupine učnih težav, načine prepoznavanja le-teh in skupine otrok s posebnimi potrebami, če jim je z odločbo o usmerjanju zagotovljena dodatna strokovna pomoč.  Za slednje je pri opisu pomezne skupine navedena tudi literatura, kjer najdete še več informacij (primerno tudi za strokovne delavce).

Upam, da Vam bo prispevek pomagal pri prepoznavanju težav in lažjem odločanju o ponujeni pomoči vašemu otroku na šoli.

Prispevek pripravila učiteljica ISP in DSP:

Tanja Karlovčec, mag. prof. inkluz. ped.

Legenda:

ISP – individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami

DSP – dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami

 

=========================================================

SPOŠTOVANI  STARŠI!

 

Če tudi Vi prepoznate oz. zasledite pri svojem otroku katero izmed učnih težav, se najprej posvetujte z otrokovim razrednikom ali šolsko svetovalno službo, ki jo vodi ga. Ana Petek.

Z veseljem Vam bomo nudili dodatne informacije in vam svetovali.

Skupaj z Vami bomo našli rešitev in obliko pomoči, ki bo vašemu otroku pomagala na poti do uspeha.

 

Zaposleni na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

 

=========================================================


ŽELIM IZVEDETI NEKAJ VEČ O: