Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Interesne dejavnosti 2017/2018

Zaželeno je, da vsak učenec obiskuje vsaj eno interesno dejavnost, kjer se lahko sprošča in razvija svoje sposobnosti ter interese. Vključitev v interesno dejavnost je prostovoljna, vendar pa pričakujemo, da jo bo učenec po prijavi obiskoval ves predvideni čas. O izboru interesnih dejavnosti boste odločili učenci sami po svojih željah in sposobnostih.

 

Ponujamo vam naslednji izbor:

razredna stopnja

Interesna dejavnost Izvajalec
bralna značka Nataša Litrop
folklora Romana Glavač
krožek šivanja Romana Glavač
skupnost učencev šole Vida Dugar
otroški parlament Nataša Litrop
likovni krožek od 1. do 4. r. Karmen Zadravec
angleška bralna značka od 4. do 6. r. Nataša Novak
nemški krožek 1. triletje Saša Utroša
nemška bralna značka od 4. do 5. r. Saša Utroša, Tomi Bušinoski
med dvema ognjema od 3. do 4. r. Gabrijela Novak
otroški pevski zbor 1. in 2.r. Metka Sabo
otroški pevski zbor od 3. do 5.r. Metka Sabo
ansambelska igra za učence, ki obiskujejo glasbeno šolo Metka Sabo
lutkovno-dramski krožek Gabrijela Novak
Cankarjevo priznanje – RS razredniki
računalniški krožek od 1. do 5. r. Zdenko Temlin
tekmovanje Bober od 2. do 5.r. Zdenko Temlin
LEGO krožek od 1. do 3. r. Elvir Denić
LEGO krožek od 4. in 5. r. Elvir Denić
strelski krožek od 4. r. naprej Štefan Ftičar
romski krožek Romana Glavač
eko krožek Sonja Gjerkeš Ščančar
atletika od 3. do 5. r. Bojan Horvat
zdrava šola Metka Husar Černjavič
treniramo možgane – memoriada od 4. do 6. r. Metka Husar Černjavič
šah od 1. do 3.r. Stanka Zver


 

predmetna stopnja

Interesna dejavnost Izvajalec
bralna značka Nataša Litrop
otroški parlament Nataša Litrop
male sive celice 6. in 7. r. Majda Ladić
skupnost učencev šole Vida Dugar
literarno kreativni krožek Majda Frančič
angleška bralna značka od 6. do 9. r. Nataša Novak
nemška bralna značka od 6. do 9. r. Saša Utroša, Tomi Bušinoski
ansambelska igra za učence, ki obiskujejo glasbeno šolo Metka Sabo
šolski ansambel Tomi Bušinoski
mladinski pevski zbor od 6. do 9.r. Metka Sabo
otroški pevski zbor od 3.do 5.r. Metka Sabo
prvaki znanja Majda Ladić
zgodovinski krožek 8. in 9.r. Majda Ladić
Cankarjevo priznanje, 2. in 3. triletje Andreja Sever, razredniki
računalniški krožek od 6. do 9. r. Zdenko Temlin
tekmovanje Bober od 6. do 9. r. Zdenko Temlin
folklora Romana Glavač
atletika od 6. do 9. r. Bojan Horvat
odbojka deklice Bojan Horvat
košarka Bojan Horvat, Mitja Gomboc
eko krožek Sonja Gjerkeš Ščančar
strelski krožek od 4. r. naprej Štefan Ftičar
razvedrilna matematika, genius logicus Karmen Škafar
logika Karmen Škafar
romski krožek Romana Glavač
biološki krožek od 6. do 9. r. Jelka Pal
raziskovalna kemija 8. in 9. r. Jelka Pal
prometni krožek Vlado Žalik
modelarski krožek Vlado Žalik
zdrava šola Metka Husar Černjavič
treniramo možgane – memoriada Metka Husar Černjavič