Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Razširjeni program šole

 

Razširjeni program šole

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen razširjeni program. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

 

Razširjeni program šole

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja ali so dalj časa odsotni, je namenjen razširjeni program dopolnilnega dela. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.

 

Razširjeni program šole

V času po opravljenem rednem pouku učenci opravljajo različne dejavnosti razširjenega programa. Učenci pod pedagoškim vodstvom opravljajo različne dejavnosti iz treh sklopov (gibanje, prehrana in zdravje, kultura in tradicija ter drugih dejavnosti iz življenja in dela šole). Dejavnosti vodijo učitelji po interesu učencev in so nadgradnja obveznega programa šole. Potekajo po Kurikulu, ki ga je pripravil strateški tim in je potrjen na strokovnem svetu. Domača vaja in priprava na pouk se tako opravlja doma.

 

Dejavnosti razširjenega programa potekajo od 11.00 do 15.25.

 

Zaželeno je, da vsak učenec obiskuje vsaj eno interesno dejavnost, kjer se lahko sprošča in razvija svoje sposobnosti ter interese. Vključitev v interesno dejavnost je prostovoljna, vendar pa pričakujemo, da jo bo učenec po prijavi obiskoval ves predvideni čas. O izboru interesnih dejavnosti boste odločili učenci sami po svojih željah in sposobnostih.

 

Ponujamo naslednji izbor:

101 igra
ABC gibanje
Aktivni odmor
Angleščina plus
Angleške pravljično – ustvarjalne urice
Atletika
Berem s Cankarjem
Besedičenje po nemško 6
Branje je potovanje
Dejavnosti za vedoželjne
Eko faca
Evropska vas
Igrarije po angleško
Jezikamo po nemško 4
Jutranji Prešernko
Kako varno je na spletu?
Kocka na kocko igrača
Kockica na kockico igrača
Literarno-recitacijske delavnice
Male sive celice
Med dvema ognjema
Mladi modelarji
Mladi prometniki
Mojstri šahiranja
Nemške urice
Nemško jezikovanje 8
Nogomet
Od vrvice do predstave
Olimpijske igre v šoli
Pesem nas druži – OPZ
Rokomet
Scenske postavitve
Skrivnosti narave
Sozvočja glasov – MPZ
Strelski krožek
Šolski otroški parlament
Šprehajmo 9
Tekmovanje iz logike
Tekmovanje iz razvedrilne matematike
Tekmujem s knjigo
Učimo se skupaj
Ustvarjamo s plesom (ples, folklora, romski, ples)
Varno s kolesom
Več glav več ve – skupnost učencev šole
Veseli muzikalčki – mlOPZ
Z želvico v svet
Zdravošolci
Znanje tehnologij
Biološki krožek