Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Razširjeni program šole

 

Naša šola bo tudi v novem šolskem letu 2019/2020 (2020/2021) poskusno uvaja razširjeni program šole in obvezni prvi tuji jezik v prvem razredu in obvezni drugi tuji jezik v sedmem razredu. Razširjeni program poteka pred, med in po pouku z namenom, da učencem zagotovi izvajanje dejavnosti, ki bodo v interesu učencev, ki bodo razvijale spretnosti in kompetence vseživljenjskega učenja in dela. V tem vidimo veliko dodano vrednost k obveznemu programu in veliko moč avtonomije pri organizaciji in izvajanju le tega. Učitelji, ki bodo izvajali razširjeni program so poiskali različne in zelo zanimive dejavnosti s svojega predmetnega področja, predvsem pa bodo te dejavnosti izvajali na različne načine, ki bodo učencem blizu, ki bodo zadovoljevale učenčeve interese, krepile njihova močna področja ter dopolnjevala njihova šibka področja.

 

Dejavnosti bodo potekale v treh sklopih:

  1. Gibanje, zdravje, dobro psihično in fizično počutje otrok
  2. Kultura in tradicija
  3. Druge dejavnosti šole

 

 

Aktivni odmor

Učenci v šolah in doma preveč sedijo, kar negativno vpliva na počutje, motivacijo, zdravje.

Ena od možnosti, da bi vsaj malo razbremenili učence med samimi urami, je tudi tako imenovani aktivni odmor, ki traja 20 min.

Način:

– Gibalne vaje z ali brez uporabe drobnih rekvizitov.

– Uporaba primerne GLASBE

Priprava nalog/vaj: Bojan Horvat (Boris Rudaš), razredni učitelji in učenci s svojimi predlogi. Naloge se menjujejo najmanj enkrat na mesec, oziroma po moji presoji in želji učencev in se razlikujejo glede na lokacijo izvajanja.

 

 

Jutranje ustvarjalnice

  1. Namen

V jutranjih ustvarjalnicah si bomo prizadevali  ustvariti prijetno okolje za kvalitetno preživet čas pred začetkom pouka, kjer se bomo posvetili razvijanju različnih učenčevih interesov, spretnosti in znanja, razvijanju ustvarjalnosti in inovativnosti kot tudi k razvijanju učnih in delovnih navad, ustreznemu odnosu do preživljanja prostega časa ter zdravemu življenjskemu slogu.

  1. Cilj

Naš cilj je zagotoviti spodbudno, kreativno in varno učno okolje za učenje, igro, druženje, sprostitev ali počitek pred poukom

  1. Dejavnosti

V jutranjih ustvarjalnicah bodo potekale dejavnosti, ki bodo pokrile vsa tri področja Razširjenega programa:

– Gibanje, zdravje, prehrana

– Kultura in tradicija

– Vsebine iz življenja in dela osnovne šole

 

Tako se bomo zjutraj sproščali, meditirali, se razgibavali, pogovarjali o pomenu zajtrka in jutranje osebne higiene, ozaveščali pomen jutranje telovadbe in se polni energije pripravili na začetek pouka. Ustvarjali bomo ob najrazličnejših aktualnih temah in dogodkih, se naučili nekaj osnovnih angleških besed, poslušali in ustvarjali ob pravljicah v slovenskem in angleškem jeziku, si pomagali pri šolskem delu in si ob tem pletli dobre prijateljske vezi.

Ker pa smo večinoma prvošolčki, se bomo za lažji prehod v šolske obveznosti posvetili tudi prosti igri in družabnim igram.

 

V razširjeni program spadajo še druge dejavnosti, ki se izvajajo v sklopu nekdanjega OPB, JV, ISP, DOD, DOP, ID, ZŽS ter NIP.

 

Zaželeno je, da vsak učenec obiskuje vsaj eno dejavnost v razširjenem programu, kjer se lahko sprošča in razvija svoje sposobnosti ter interese. Vključitev v dejavnost je prostovoljna, vendar pa pričakujemo, da jo bo učenec po prijavi obiskoval ves predvideni čas. O izboru dejavnosti se bodo učenci odločili skupaj s svojimi starši po brošuri, ki jo bodo prejeli v mesecu septembru.

 

Seznam dejavnosti v šolskem letu 2020/2021:

(Na)Učim se!
A vreme bo?
ABC gibanje
Aktivni odmor BR
Aktivni odmor MG
Ali je kaj trden most?
Angleščina 2 – 4
Angleščina Plus
Angleške ustvarjalne urice
Bralne vaje
Čarobni vrt
Čiste roke, zdrava hrana
Dejavnosti za vedoželjne
Eko faca
Fit-ko
Gibalni laboratorij
Gibalnice
Glasbeni genij
Glasbeni muzikalčki
Gradim znanje
Gradimo in se učimo
Igraj se z mano
Igramo mali nogomet
Jem zdravo, živim zdravo 3
Jem zdravo, živim zdravo 4
Jezikamo po nemško
Jutranje ustvarjalnice GZP
Jutranje ustvarjalnice KIT
Jutranje ustvarjalnice VŽŠ
Jutranji Prešerko
Kam vodijo poti?
Klub zdravošolcev
Ko poskus ne uspe
Kocka na kocko igrača
Kockica na kockico igrača
Likovne igrarije
Logika in razvedrilna matematika
Mala likovna ustvarjalnica
Male sive celice
Matematični problemi
Matematični problemi 7
Mini ustvarjalnice
Moje korenine
Mojster dela vajo
Mojstri znanja
Obvezni drugi tuji jezik v 7. razredu: nemščina
Obvezni drugi tuji jezik v 8. razredu: angleščina
Obvezni drugi tuji jezik v 8. razredu: nemščina
Obvezni drugi tuji jezik v 9. razredu: angleščina
Obvezni drugi tuji jezik v 9. razredu: nemščina
Otroški parlament
Pesem nas druži
Pojemo in plešemo
Pomagam, prilagajam
Popestrimo šolo GZP
Popestrimo šolo VZŠ
Popestrimo šolo, jutranje delavnice
Potujem-raziskujem
Računalniški mojster
Radi jemo
Raziskujem svojo okolico
Razširjam znanje o snoveh
Rišem, barvam, ustvarjam
Skupaj se učimo
Skupaj zmoremo več
Sozvočja glasov
Šprehajmo
Učim se s Pikijem
Učim se učiti
Učimo se skupaj
Ustvarjalni gib
Vadim za znanje
Vadimo in utrjujemo
Vaja dela mojstra
Varno na kolesu
Vaški muzej
Vem kaj jem in kako
Vesela nemščina
Z Branjem do znanja
Z igro do znanja
Z želvico v svet
Z žlico zajemam znanje
Zabavajmo se pri učenju
Zaigrajmo skupaj
Skip to content