Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Celovita (upo)raba ekološke sivke

Operacija Celovita (upo)raba ekološke sivke z akronimom Oaza sivke se izvaja v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje. Organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Partnerji v operaciji so: Integra, društvo za promocijo socialnega podjetništva, so.p., kot vodilni partner, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, LELJA, oblikovanje in trgovina, d.o.o., in EKOKULTURA – ZAVOD ZA DIALOG Z NARAVO LENDAVA.

Namen operacije »Oaza sivke« – celovita (upo)raba ekološke sivke  je tako razviti takšne lokalne izdelke, ki bogatijo kakovost življenja ljudi, ki so prilagojeni klimatskim spremembam, ki vključujejo lastne in lokalne surovine in varujejo okolje. Z medgeneracijskim sodelovanjem in vključevanjem otrok v celotni proces in koncept ekološke pridelave zelišč operacija vpliva na dojemanje narave in okoljske ozaveščenosti ter z razvojem zelenega turizma in preko socialnopodjetniškega modela pomaga ustvarjati zelena delovna mesta za ranljive ciljne skupine (starejši, ženske, brezposelni).

 

Cilji operacije so:

 • Razviti 3 lokalne produkte, ki temeljijo na bazi ekološko vzgojene sivke in posnemajo naravno dediščino območja LAS PDL: pravljice o sivki z ilustracijami otrok na območju LAS PDL, antialergijskega vzglavnika v obliki štorklje z blazinico sivke in aromaterapevtske svečke iz lokalnega čebeljega voska z eteričnim oljem sivke s pomirjajočim učinkom na ročno izdelanem keramičnem podstavku.
 • Spoznati ekološko vzgojena zelišča, še posebej sivko kot vsestransko zelišče, iz katerega nastaja eterično olje tudi preko tradicionalnih postopkov žetve pridelka in katerega osnovna lastnost je pomirjevalno delovanje.
 • Vzpostaviti sušilnico/učilnico v naravi na nasadu sivke in permakulturni Eko vrt v vrtcu, ki omogočata spoznavni in čustveni razvoj (kognitivni, intelektualni) otrok ter vplivata na njihovo dojemanje in ravnanje pri ohranjanju okolja in skrbi za rastline tudi v prihodnosti.
 • Promovirati ekološki nasad sivke kot postojanko zelenega turizma, ki je nastala kot odgovor na spreminjajoče se podnebne spremembe in ki ohranja biotsko raznovrstnost območja LAS PDL.
 • Promovirati socialno podjetništvo in prostovoljstvo kot priložnosti za socialno aktivacijo in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin.

 

Glavne dejavnosti za dosego ciljev so razdeljene v posamezne sklope, in sicer:

 • Spoznavanje sivke in ostalih zelišč in izdelava 1. lokalnega produkta: Pravljice o sivki;
 • priprava in vzpostavitev Eko-vrta v vrtcu, snemanje dokumentarnega filma in nakup opreme;
 • zasaditev sivke na polju in vzpostavitev sušilnice oz. učilnice v naravi;
 • izdelava 2. lokalnega proizvoda: Antialergijskega vzglavnika v obliki štorklje z ajdovimi luščinami in vrečko sivke;
 • izdelava 3. proizvoda: Aromaterapevtska svečka iz čebelja voska z eteričnim oljem sivke na keramičnem podstavku;
 • vodenje in koordinacija ter komuniciranje, promocija in diseminacija.

 

Pričakovani rezultati operacije so naslednji:

 • 3 novi inovativni lokalni izdelki na bazi sivke,
 • eko-vrt na osnovi permakulture,
 • sušilnica/učilnica v naravi,
 • dokumentarni film.

 

Evropska komisija: spletna stran namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

 

Spletna stran PRP 2014–2020

Vsa polja so obvezna.

Skip to content