Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Roditeljski sestanki

 

Skupni roditeljski sestanki

  1. skupni roditeljski sestanek bo v sklopu oddelčnih roditeljskih sestankov med 9. in 19. septembrom 2020. Na sestanku bo podano poročilo o delu šole v šol. letu 2019/20 ter program dela v šolskem letu 2020/21. Starše bomo skupno seznanili z aktualnostmi, nato pa bodo prve govorilne ure.
  1. skupno srečanje s starši bo prazničnega značaja in bo v mesecu marcu, ko praznujejo žene, mame in cela družina. Pripravili bomo kratek kulturni program, nato bodo srečanja po razredih.

 

Razredni roditeljski sestanki

  1. Razredni roditeljski sestanki bodo v mesecu septembru – po skupnem roditeljskem sestanku. Na razrednih roditeljskih sestankih bo staršem predstavljen program dela v posameznem razredu ter finančne obveznosti v tekočem šolskem letu. Učitelji jih bodo seznanili z vsem, kar starše zanima ob začetku šolskega leta (izvolitev predstavnikov v svet staršev).
  2. Drugi razredni roditeljski sestanki bodo v mesecu marcu, po skupnem srečanju s starši.

 

Tretji razredni roditeljski sestanki bodo izvedeni v posameznih razredih po potrebi.

 

Za bodoči prvi razred se bosta izvedli dve srečanji za starše namenjeni vpisu in pripravi učencev na šolo.

 

Izvedba srečanj s starši bo potekala v skladu s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe bolezni COVID-19 in navodili MIZŠ.

Accessibility