Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Roditeljski sestanki

Skupni roditeljski sestanki

  1. skupni roditeljski sestanek bo 19. 9. 2017. Na sestanku bo podano poročilo o delu šole v šol. letu 2016/2017 ter program dela v šolskem letu 2017/2018. Starše bomo skupno seznanili z aktualnostmi, nato pa bodo razredni roditeljski sestanki.

 

  1. skupno srečanje s starši bo strokovnega značaja v času mednarodnega simpozija s temo za starše o Učenju za zdravje.

 

 

Razredni roditeljski sestanki

  1. Razredni roditeljski sestanki bodo v mesecu septembru – po skupnem roditeljskem sestanku. Na razrednih roditeljskih sestankih bo staršem predstavljen program dela v posameznem razredu ter finančne obveznosti v tekočem šolskem letu. Učitelji jih bodo seznanili z vsem, kar starše zanima ob začetku šolskega leta (izvolitev predstavnikov v svet staršev).

 

  1. Drugi razredni roditeljski sestanki bodo v zimskih mesecih z delavnicami ali s predavanji na določeno temo, ki jo bodo izvedli razredniki ali drugi strokovni delavci.

 

Za bodoči prvi razred se bosta izvedli dve srečanji za starše namenjeni vpisu in pripravi učencev na šolo.