Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Roditeljski sestanki

 

Starši so naši partnerji, zato sodelovanju z njimi posvečamo posebno pozornost. Sodelovanje bo potekalo v obliki formalnih srečanj, kot so skupni in razredni roditeljski sestanki ter govorilne ure, prav tako pa tudi na neformalnih srečanjih, kot so razne prireditve, sodelovanje pri učnih urah, strokovna srečanja s starši, šola za starše, razne oblike športnih in drugih srečanj, delavnic … Starše vabimo, da se vključijo v elektronsko prejemanje sporočil iz e-Asistenta. S tekočim dogajanjem bomo starše informirali preko šolske spletne strani.

 

Sodelovanje s starši v šolskem letu 2023/2024

  1.  skupni roditeljski sestanek bo 19. septembra 2023. Na sestanku bo podano poročilo o realizaciji programa LDN za šolsko leto 2022/2023 in program dela za šolsko leto 2023/2024.
  2. skupno srečanje s starši bo v okviru izobraževanj za starše o težavah, ki jih prinašajo socialna omrežja. Predavanje bo v mesecu februarju 2024.

 
Razredni roditeljski sestanki

  1. Razredni roditeljski sestanki bodo v mesecu septembru. Na razrednih roditeljskih sestankih bo staršem predstavljen program dela v posameznem razredu ter finančne obveznosti v tekočem šolskem letu. Učitelji jih bodo seznanili z vsem, kar starše zanima ob začetku šolskega leta. V posameznem oddelku bodo starši izvolili predstavnika v svet staršev.
  2. Drugi razredni roditeljski sestanki bodo predvidoma v mesecu marcu ali aprilu.
  3. Za bodoči prvi razred bosta za starše izvedeni dve srečanji, namenjeni vpisu in pripravi učencev na bodočo šolo (februarja 2024 in maja 2024).

 

Skip to content