Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Šolska prehrana

Vodja prehrane je Sara Fekonja.

Vodja kuhinje je Roland Sobočan.

V šolski kuhinji pripravljamo zajtrk, dopoldansko in popoldansko malico ter kosilo. Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Sodelujemo v projektu »SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE«, ki poteka s finančno podporo Evropske skupnosti. Namen projekta je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, ki povečuje tveganje za razne bolezni. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok.

 

Prehrana otrok in odraščajoče mladine ima veliko posebnosti in zato ji je potrebno posvečati veliko pozornosti v vseh družbenih sistemih. Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna in raznolika hrana. Prav zaradi tega je dobro sistemsko urejena šolska prehrana najučinkovitejši in najracionalnejši način za omogočanje dostopnosti obrokov vsem učencem ter vplivanje na njihov zdrav način življenja in zdrave prehranjevalne navade.

Šolska prehrana v osnovnih in srednjih šolah je urejena v skladu z veljavno zakonodajo in pomeni organizirano prehrano učencev in dijakov v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem in je potrebna za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter jo šole opravljajo kot javno službo.

Prehrana otrok in odraščajoče mladine ima več posebnosti in prav zato ji je potrebno posvečati mnogo pozornosti. Prizadevali si bomo za  najučinkovitejši in najracionalnejši način omogočanja dostopnosti obrokov vsem učencem ter tako vplivati na njihov zdrav način življenja in zdrave prehranjevalne navade.

Pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, katerih starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane ali priporočila zdravnika specialista. O obliki diete se organizatorica prehrane dogovarja s starši in šolskim kuharjem.

V šolski kuhinji bomo v šolskem letu 2023/2024 pripravljali naslednje obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.

Tudi v letošnjem šolskem letu sodelujemo v projektu »ŠOLSKA SHEMA«, v okviru katere razdeljujemo sadje, zelenjavo in mleko. Namen projekta je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, ki povečuje tveganje za razne bolezni. 

Prav tako bomo nadaljevali z vključevanjem ekoloških in lokalno pridelanih živil (jajca, krompir, jabolka, razne kaše in testenine).

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Starše, ki bi imeli s plačevanjem šolske prehrane težave, prosimo, da se o tem pravočasno pogovorijo s svetovalno delavko.

 

ORGANIZACIJA PREHRANJEVANJA V JEDILNICI

Razširitev šolske kuhinje, v kateri se pripravlja tudi hrana za 7 oddelkov vrtca, je bila nujno potrebna. Dobri delovni pogoji tako omogočajo kakovostno in hitro pripravo ter postrežbo šolske prehrane otrokom, učencem in zaposlenim v vrtcu in šoli.

Šolska malica se za učence 1. razredov izvede v matičnih učilnicah, za učence 2.–9. razreda pa v jedilnici v dveh odmorih:

1.–5. razred –  8.45–9.05
6.–9. razred –  9.50–10.10

 

Odmor za kosilo:

1.–5. razred –  11.45–12.15
6.–9. razred –  12.35–13.05

 

Jedilniki z alergeni so nameščeni v jedilnici na oglasni deski ter na šolski spletni strani. Ob jedilnikih so tudi seznami dežurnih učiteljev.

 

Skip to content