Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

IZBIRNI PREDMETI

 

V šol. letu 2020/2021 šola v 7., 8. in 9. razredu izvaja naslednje izbirne predmete:

 • Hrvaščina 1
 • Sodobna priprava hrane
 • Likovno snovanje 1
 • Likovno snovanje 2
 • Likovno snovanje 3
 • Matematične delavnice 7
 • Multimedija
 • Obdelava gradiv: les
 • Obdelava gradiv: kovine
 • Poskusi v kemiji
 • Izbrani šport
 • Šport za sprostitev
 • Šport za zdravje
 • Računalniška omrežja

 

 

Predstavitev izbirnih predmetov 2021/2022 (povezava): 

http://www.osfpcrensovci.si/?page_id=84146

 

Skip to content