Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Dolžnosti učencev naše šole

 

Najpomembnejše dolžnosti učenke oz. učenca so:                         

 • da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;
 • da izpolni osnovnošolsko obveznost;
 • da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
 • da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti;
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu;
 • da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole;
 • da spoštuje pravila hišnega reda in ravna po vzgojnem načrtu šole;
 • da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole in z lastnino učencev in delavcev šole ter je namerno ne poškoduje;
 • da se spoštljivo vede do drugih;
 • da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, o čemer se dogovor sklene v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole;
 • da sodeluje pri dogovorjenih delovnih akcijah šole.
Skip to content