Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI II.)

ČISTILNA AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO

Čistilne akcije so se, v soboto 27. 3. 2012, udeležili tudi učenci in starši z romskega naselja Kamenci.

 

 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH PLESNIH SKUPIN

Romski pomočnik Mišel Horvat se je s plesalkami romskega plesa udeležil  območnega srečanja otroških plesnih skupin, ki je bilo 1. 3. 2012 v Lendavi.

 

 

Projekt traja od 1.9.2011 do 31.8.2014.

Konzorcijski partnerji projekta: LU Kočevje- poslovodeči konzorcijski partner, Zveza Romov- konzorcijski partner 1, Univerza v Ljubljani- FDV- konzorcijski partner 2, Razvojno izobraževalni center NM – konzorcijski partner 3, 31 OŠ in vrtcev (15 šol in vrtcev s področja Pomurja in 16 šol in vrtcev s področja JV regije)- partnerske šole.

CILJI:

 • šole/vrtci bodo vsakemu romskemu pomočniku dodelile ustreznega mentorja, kateri bo dnevno skrbel za delo romskega pomočnika, mu pomagal izpolnjevati dnevnik dela, mu pomagal pisati mesečna poročila o delu romskega pomočnika, skrbel za njegov osebni razvoj in motivacijo
 • šole/vrtci bodo v projektu sodelovale  s svojimi učitelji ter drugimi strokovnimi delavci pri pripravi načrta OŠ in vrtca, s katerimi šola ali vrtec določi aktivnosti z namenom učinkovitejšega vključevanja Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo,
 • šole/vrtci bodo v projektu sodelovale s svojimi učitelji ter drugimi strokovnimi delavci pri vzpostavitvi in delovanju projektnih timov z romskim pomočnikom v vrtcih in osnovnih šolah,
 • šole/vrtci bodo koordinirale in načrtovale ter spremljale delo romskega pomočnika,
 • sodelovale  pri pripravi didaktičnih pripomočkov, gradiv, priročnika za pomoč romskemu pomočniku pri njegovem delu,
 • pilotno preizkušale modele in koncepte na področju učinkovitega vključevanja romskih otrok v predšolsko vzgojo,
 • vključevale učitelje, socialne delavce in druge strokovne delavce v delavnice in druga izobraževanja, ki se bodo izvajala v okviru projekta s poudarkom na praktičnih izkušnjah dela z romskimi otroki in mladostniki, s ciljem čim uspešnejšega vključevanja otrok v proces predšolske vzgoje in doseganja čim višjega učnega uspeha ter integracije,
 • s svojimi strokovnimi delavci sodelovale pri okroglih mizah in strokovnih posvetih, ki bodo izvedene v okviru projekta in bodo namenjene spoznavanju romske kulture, zgodovine in identitete.

ŠOLSKI  TIM:

 • ravnateljica ga. Marija Horvat
 • socialna delavka ga. Ana Petek
 • učiteljica ga. Nataša Litrop
 • učiteljica ga. Mirjam Törnar
 • učiteljica ga. Slavica Hozjan Sapač
 • učiteljica  ga. Metka Husar Černjavič
 • vzgojiteljica ga. Petra Cigan
 • romski pomočnik g. Mišel Horvat
 • učiteljica ga. Romana Glavač, vodja tima

PROGRAM  DELA:

 • vključevanje primerov dobre prakse v pouk,
 • izdaja šolskega romskega časopisa,
 • obeležitev dneva Romov na šoli,
 • romska folklora kot interesna dejavnost,
 • romska gledališka skupina ,
 • vključevanje romskega pomočnika v VIZ delo,
 • božično – novoletna delavnica za učence Rome in njihove starše,
 • Čajanka princev in princes.

DELO ROMSKEGA POMOČNIKA:

V okviru tega projekta se je na naši šoli zaposlil romski pomočnik g. Mišel Horvat.  Delo romskega pomočnika zajema:

 • sodeluje pri organizaciji, načrtovanju in pripravi lastnega dela v šoli ali vrtcu (priprava didaktičnih pripomočkov za izvajanje pouka, priprava učilnice…),
 • sodelovanje pri delu z otroki v vrtcu,
 • sodeluje pri delu z otroki v osnovni šoli,
 • sodeluje z romskimi starši in s skrbniki otrok.
Accessibility