Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Projekt Uživajmo v zdravju

OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je vključena v celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju.

 

Osnovne informacije o projektu:

*Nosilec: Zavod Republike Slovenije za šolstvo (Irena Simčič)

*Partnerji:

– Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ

– Univerza v Ljubljani (Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta)

– Institut „Jožef Stefan“

– Fakulteta za zdravstvo Jesenice

– Univerza v Mariboru (Fakulteta za zdravstvene vede)

*Splošni cilj: zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom

*Specifični cilji:

– Identifikacija sistemskih vrzeli in vzpostavitev ciljanih ukrepov za podporo zdravemu življenjskemu slogu in zmanjševanju problema debelosti.

– Vzpostavitev učinkovitega, medsektorskega in interdisciplinarnega povezovanja (šolstvo, zdravstvo, sociala, lokalna skupnost, NVO).

– Nadgradnja programov formalnega in neformalnega izobraževanja.

– Razvoj modelov in vzpostavitev inovativnih programov nemedikamentoznega zdravljenja debelosti za otroke, mladostnike, starše/skrbnike, družine in odrasle.

– Prilagoditev ukrepov projekta za ranljive skupine prebivalcev.

 

Šolski projektni tim:

  • Marija Horvat, ravnateljica;
  • Metka Husar Černjavič, koordinatorica projekta;
  • Bojan Horvat, športni pedagog;
  • Roland Sobočan, vodja kuhinje;
  • Mitja Gomboc, športni pedagog;
  • Ana Petek, svetovalna delavka.

 

Več informacij:

http://www.uzivajmovzdravju.si/

 

Predstavitev ob zaključku projekta:

OŠ Črenšovci- Uživajmo v zdravju, 14. 12

 

Zaključek projekta UŽIVAJMO V ZDRAVJU

http://www.osfpcrensovci.si/?p=37791

Accessibility