Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

UNESCO

DOGODKI 2018/2019

 

DOGODKI 2016/2017

 

DOGODKI 2014/2015

 

 

DOGODKI 2012/2013

OPIS PROJEKTA

Naša šola se je z letošnjim letom pridobila status Unesco ASPnet šole. Vključeni smo v središče OŠ Kapela.

Unesco poslanstvo je sledeče:

Prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja med narodi v izobraževanju, znanosti in kulturi, in k uresničevanju splošnega spoštovanja pravičnosti, vladavine prava in temeljnih svoboščin za narode sveta, ne glede na rasno pripadnost, spol, jezik ali vero.

Prizadevali si bomo za uravnoteženo razvijanje 4 Delorsovih stebrov izobraževanja, ki so sledeči:

 1. Prvi steber: Učiti se, da bi vedeli.
  • V novem tisočletju se spreminja vsebina poučevanja: učitelj pomaga učencem izbirati in osmišljati informacije okrog njega, učiti, kako se učiti, odpirati medpredmetna problemska področja, npr. skrb za okolje, za zdravje, obvladovanje konfliktov …,
  • proces poučevanja se enakomerno porazdeli med šolo, delo in prosti čas,
  • okrepi se učenje socialnih in etičnih veščin,
  • strogo vodene aktivnosti se menjavajo s spontanimi individualnimi iniciativami,
  • učiteljeva najvažnejša vloga je motivirati za vsebine.

 

 1. Drugi steber: Učiti se, da bi znali delati.
  • Učimo se in razvijamo svoje sposobnosti za ravnanje v konkretnih praktičnih razmerah,
  • navajamo na skupinsko delo,
  • poudarjamo osebno predanost delu.

 

 1. Tretji steber: Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
  • Učimo se o sebi in drugih, učimo se spoštovanja sebe in drugih,
  • razvijamo strpnost do vseh vrst drugačnosti,
  • učimo se reševati konflikte skozi dialog,
  • učimo se učinkovitega samoizražanja in komuniciranja z drugimi,
  • učimo se skupaj, od vseh, iz različnih kulturnih izkušenj,
  • učimo se živeti z naravo in
  • učimo se živeti skupaj in deliti med seboj (z družino, prijatelji in drugimi).

 

 1. Četrti steber: Učiti se biti.
  • Izobraževanje prispeva k celovitemu razvoju vsakega posameznika (k njegovemu duševnemu in telesnemu razvoju, čustvovanju, smislu za lepoto, k osebni odgovornosti in duhovnim vrednotam).
  • Učimo se, da bi postali modri, da bi znali koristno in pravilno uporabljati svoje znanje in sposobnosti, da se zavemo, kdo smo v odnosu do drugih.
  • Učimo se kontrolirati svoje obnašanje, spoštovati druge ljudi in razvijati sočutje do njih.

 

Mednarodni dnevi

Generalna skupščina Združenih narodov razglaša svetovne ali mednarodne dneve, da bi z njimi zaznamovala pomembne vidike človeškega življenja in zgodovine. Unesco posebej vabi k obeleževanju naslednjih svetovnih dni:

27. januar: Mednarodni dan spomina na holokavst

21. februar: Mednarodni dan maternih jezikov

8. marec: Mednarodni dan žena

21. marec: Svetovni dan poezije

22. marec: Svetovni dan voda

27. marec: Svetovni dan gledališča

23. april: Svetovni dan knjige in avtorskih pravic

3. maj: Svetovni dan svobode medijev

21. maj: Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

25. maj: Dan Afrike

23. avgust: Mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev

8. september: Mednarodni dan pismenosti

21. september: Mednarodni dan miru

5. oktober: Svetovni dan učiteljev

27. oktober: Svetovni dan avdiovizualne dediščine

10. november: Svetovni dan znanosti za mir in razvoj

3. četrtek v novembru: Svetovni dan filozofije

16. november: Mednarodni dan strpnosti

1. december: Svetovni dan boja proti AIDS-u

10. december: Dan človekovih pravic

 

UNESCO si prizadeva za čim večji prispevek h medkulturnemu dialogu in pluralizmu, ki temelji na spoštovanju medkulturnih razlik in ohranjanju skupne dediščine človeštva. Obenem spodbuja tudi kulturno raznolikost, pri čemer se osredotoča predvsem na ohranjanje in zaščito kulturne dediščine in spodbuja razvoj umetnosti. V znak spoštovanja vsega naštetega se je UNESCO zatorej odločil za obeleževanje nekaj pomembnejših dni v letu, ki imajo širši družbeni pomen, saj ozaveščajo ljudi širom po svetu.

koordinatorica Nataša Čeh