Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

EKO šola

Naša šola je že vrsto let vključena v mrežo slovenskih eko šol. Veseli smo, da nam vsako leto znova uspe potrditi naše prizadevanje za ohranjanje narave, s pridobitvijo eko zastave.

Ekološke dejavnosti so zato tako rekoč sestavni del življenja in dela vseh na šoli, v njihovo izvajanje se trudimo pritegniti tudi čim več staršev in ostalih krajanov.

Letos se bomo posvečali ravnanju z odpadki in zdravemu načinu življenja. Vsi skupaj skrbimo za urejenost učilnic, šole, čistočo njene okolice, prijazne odnose med vsemi nami, zdrav način življenja, ter že nekaj let sodelujemo z Društvom za zaščito živali Pomurja in skušamo pomagati skrbeti za zapuščene živali. Pri zbiranju pokrovčkov sodelujemo z ZP Črenšovci.
Redno sodelujemo tudi pri zbiralnih in očiščevalnih akcijah, na različnih ekoloških natečajih, posebno pozornost namenjamo svetovnim dnevom, povezanimi z ekologijo, ob katerih v šolskem eko kotičku pripravljamo tematske razstave, učenci  se lahko s svojim eko znanjem preizkusijo tudi na eko kvizu.
Vsako leto, skupaj z občino, organiziramo očiščevalno akcijo, kateri se prav tako pridružijo starši in ostali krajani. Z njihovo pomočjo nam tako lažje uspe očistiti kar dobršen del vseh treh vasi iz katerih prihajajo naši učenci. Veseli nas, da je vsako leto manj odpadkov, žal pa se še zmeraj pojavljajo črna odlagališča, ki jih nato skušamo vsaj malo očistiti.

Odpadke v razredu, jedilnici, zbornici,… ločujemo ter ločeno zbiramo zato, ker jih samo tako lahko ločeno odpeljejo in vsako vrsto posebej predelajo in ponovno uporabijo. To je res najmanj kar lahko vsak od nas naredi za lepše, čistejše in bolj zdravo okolje!

Posebno pozornost namenjamo tudi našemu odnosu do hrane, ki je prevečkrat nespoštljiv! Nedotaknjene malice bomo tudi letos v kuhinjo vračali ločeno. Tako ne bo potrebno zavreči vse hrane in bo ta na voljo tudi v času kosila in popoldne ostalim učencem. Pozorni bomo na glasnost med prehranjevanjem.

V razredu ločeno zbiramo:

1. stari, odpadni papir;

2. plastiko;

3. ostale odpadke (mokre brisače za roke, ostanke pri šiljenju, uporabljene robčke …).

 

Eko-dejavnosti v tem šolskem letu

1. tedensko čiščenje šolske okolice razpored na hodniku pred tajništvom
2. zbiralne akcije: star papir 9. razred – objava na šolskem radiu
tonerji, kartuše, trakovi šolski eko kotiček – celo leto
baterije šolski eko kotiček – celo leto
žarnice, sijalke, mali gospodinjski aparati, baterije pod stopnicami pri učilnici fizike in tehnike – celo leto
hrana za male živali 9. in 1. razred – oktober
3. očiščevalna akcija – eko dan marec/april
4. tradicionalni slovenski zajtrk, lokalni dobavitelji november
5. Ekokviz OŠ februar, marec
6. , 7. in 8. razred
6. Likovno ustvarjanje  
7. Obeležitev spominskih dni šolski eko kotiček – celo leto
8. sortiranje odpadkov v učilnici (koša za papir in ostale odpadke, plastika po potrebi) celo leto
9. Tedensko čiščenje šolske okolice  
10. varčno in racionalno ravnanje z vodo, ugašanje luči ob odhodu iz razreda, ugašanje računalnikov celo leto
11. po dva predstavnika oddelka (eko in zdrava šola) se bosta udeleževala sestankov ekoprogramskega sveta združenega z zdravo šolo celo letopredvidena srečanja bodo: oktobra, februarja in junija

 

Zbiranje starega papirja

Mislimo na naše gozdove in obvarujmo nekaj dreves!

Zaradi papirja uničujemo drevesa – pljuča našega planeta.

Da ohranimo eno drevo, moramo zbrati 55 kilogramov časopisnega papirja. ZATO akcija poteka preko celega šolskega leta.

V tem času šola organizira mesečne akcije zbiranja papirja. Sicer pa se papir lahko v kontejner odlaga vsak dan!

Izkupiček od zbranega papirja je namenjen učencem 9. razreda za finančno pomoč pri pripravi valete.

 

Zbiranje tonerjev, kartuš, trakov

Naša šola se vsako leto vključuje v akcijo zbiranja odpadnih tonerjev, kartuš in trakov, ki jo organizira podjetje Bitea d.o.o..

Akcija poteka od 1. septembra 2015 do 1. junija 2016. Z recikliranjem je mogoče končno količino teh odpadkov zmanjšati kar za 80%!

V posebnem jih v zabojniku v šolskem ekokotičku. Zbiramo originalno odpadno embalažo. V zaboj odložimo NERAZSTAVLJENO v originalni embalaži ali v plastični vrečki – dobro zaprto.

 

Zapisala koordinatorica eko šole, Sonja Gjerkeš Ščančar

Accessibility