Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Zdrava šola

Cilji:

 • uvajati smernice zdrave prehrane in kulture prehranjevanja
 • razvijati zdrav življenjski slog
 • skrbeti za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov
 • izboljševati sodelovanje med šolo, domov in skupnostjo

Šolski tim zdrave šole:

 • ravnateljica ga. Marija Horvat
 • predstavnica staršev ga. R. Recek
 • 2 predstavnika učencev
 • medicinska sestra Zdravstvenega doma Črenšovci
 • predstavnik lokalne skupnosti
 • socialna delavka ga. Ana Petek
 • učiteljica ga. Jelka Pal, vodja tima
 • učiteljica ga. Metka Husar Černjavič, vodja tima

Dejavnosti v tem šolskem letu:

 • pohod po Miškovi poti
 • pohod treh generacij
 • tedenske ure telovadbe za učence in starše
 • naravoslovni dan Ljubezen in spolnost
 • naravoslovni dan Zdrava prehrana
 • Ekskurzija na eko kmetijo
 • inovacijski projekt: Human učenec
 • projekt: Brez megle v glavi
 • delavnice za spodbujanje pozitivne šolske klime
 • analiza jedilnikov in uvajanje smernic zdrave prehrane
 • degustacije zdravih jedi
Accessibility