Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Evropski jezikovni listovnik

Evropski jezikovni listovnik je dokument oz. zbirka dokumentov, s pomočjo katere lahko učenci v določenem časovnem obdobju na sistematičen način beležijo in prikažejo svoje zmožnosti, dosežke in izkušnje z jezikovnim učenjem, vključuje pa tudi njihove izdelke. EJL omogoča učencu, da na mednarodno prepoznaven način beleži stopnjo svoje jezikovne izvedenosti pridobljene v šoli ali izven nje. Gre tudi za neke vrste kritično samoocenjevanje in evalvacijo dosežkov s strani učenca in učitelja.

 

Listovnik  ima tri osnovne sestavine:

–         jezikovno izkaznico

–         jezikovni življenjepis

–         zbirnik

 

Naši učenci (višje stopnje) so listovnik uporabljali pred nekaj leti, učitelj nemščine Saša Utroša pa je predstavil delo z listovnikom na enem od srečanj v Zrečah. Listovnik se je večini zdel koristen in zabaven; predvsem zbirnik, v katerega so učenci shranjevali svoje izdelke, ki so jim bili še posebej všeč.

Večini je bil cilj, da čim hitreje napolnijo zbirnik. V zbirnik so si učenci shranjevali predvsem zanimive izdelke, pisma, spise, razglednice,…Prav v tistem času smo v okviru projekta Comenius obiskali Slovaško in učenci so si dopisovali z njihovimi gostitelji, ki so bili tudi pri nas v Sloveniji. Zanimivo je, da so slovaški otroci pisali predvsem slovaško, naši pa v slovenščini; a težav s sporazumevanjem ni bilo. Prav tako smo se učili bolgarske abecede in izdelovali slikovni slovarček v petih jezikih (nemščini, bolgarščini, slovaščini, poljščini in slovenščini).Seveda so si nekateri  dopisovali tudi v nemščini. Nekaj težav jim je povzročal Jezikovni življenjepis in Jezikovno učenje.

Učenci so svoj napredek označili tako, da so pobarvali krake zvezdic, nato pa je to pregledal še učitelj in pobarval svojo zvezdico. Tako je učenec videl, ali se njegova ocena razlikuje od učiteljeve. Je pa listovnik kar zahtevna zadeva, saj vzame pri pouku kar nekaj časa; tako so učenci reševali včasih doma, ali pa pač polnili zbirnik. Delo z listovnikom je bilo prostovoljno.

Z listovnikom lahko bolje motiviramo učence, jih spodbujamo k učenju tujih jezikov, učitelja postavi v novo vlogo, je sodoben učni pripomoček.

Učenci si pridobijo večjo samopodobo in več samozavesti. Pri tem gre tudi za večjo avtonomijo-samostojnost učenca in pa diferenciacijo. Je vseživljensko in multikulturno učenje.

Accessibility