Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Sodelovanje s starši

 

  • Roditeljski sestanki – skupni in oddelčni;
  • mesečne pogovorne ure o otroku;
  • srečanja staršev, otrok in zaposlenih ob različnih priložnostih in z različnimi cilji, katerih vsebine in oblike so prilagojene prednostni nalogi vrtca, željam in potrebam otrok in staršev (podrobneje so opredeljene v LDN vrtca);
  • šola za starše, predvidena so tri srečanja;
  • sodelovanje v strokovnih organih zavoda (svet staršev in svet zavoda).

 

Mesečne pogovorne ure v šolskem letu 2022/2023: prvi (v primeru praznikov drugi) ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00, po predhodni najavi oz. po dogovoru ter v delovnem času vzgojiteljice (izven časa neposrednega dela z otroki). V primeru poslabšanja situacije priporočamo, da pogovorne ure potekajo po telefonu, eAsistentu, elektronski pošti.

 

 

 

Skip to content