Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Obveznosti staršev

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

 • Zagotovite ustrezno spremstvo za otroka na poti v vrtec in domov – spodnja meja starosti spremljevalca je 10 let;
 • otroka osebno predate vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice, tako pri prihodu v vrtec kot ob odhodu domov;
 • prijavite izostanek otroka in sporočite vzrok izostanka;
 • bolnega otroka ne vključujete v vrtec; ko ozdravi, morate prinesti zdravniško potrdilo;
 • otroka primerno oblečete in obujete glede na vremenske razmere (gumijasti škornji, dežni plašč, poleti kapa, po potrebi rezervna obleka);
 • otrok naj ima v vrtcu varno obutev, ki ne ovira otroka pri hoji, nožici mora nuditi oporo (zaradi varnosti naj ne nosijo natikačev);
 • nošenja nakita v vrtcu ne odobravamo iz varnostnih razlogov in zanj ne odgovarjamo, če se uniči ali izgubi;
 • nošenje igrač v vrtec je v dogovoru s strokovnimi delavkami oddelka;
 • uskladite prihod po otroka njegovemu dnevnemu ritmu in se držite dogovora z otrokom;
 • upoštevate dogovore, sprejete na roditeljskih sestankih v vrtcu;
 • posredujete potrebne podatke vrtcu oz. občini in javite morebitne spremembe (naslov, tel. št. …).

 

ODGOVORNOSTI STARŠEV DO VRTCA KOT INSTITUCIJE

 • S svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevamo h kakovosti programa vrtca in njegovega ugleda;
 • v imenu staršev lahko govorimo samo v primeru, če smo za to pooblaščeni; svoje lastno mnenje in svoja stališča moramo ločiti od tega, kar govorimo v imenu vseh  staršev;
 • za nastale konfliktne situacije in probleme poiščemo možnosti reševanja znotraj vrtca;
 • z zagotavljanjem spremstva otroka v vrtec in iz vrtca skrbimo za otrokovo varnost.

 

ODGOVORNOSTI STARŠEV DO DELAVCEV VRTCA

 • Spoštujemo kompetentnost, strokovno avtonomijo delavcev v vrtcu;
 • spoštujemo pravico do zasebnosti delavcev v vrtcu in do nedotakljivosti njihove osebne integritete;
 • negujemo strpne medsebojne odnose brez predsodkov glede na raso, vero, nacionalno pripadnost, starost, premoženje, politično prepričanje ali življenjski slog delavcev vrtca;
 • če opazimo neetično in nekompetentno ravnanje delavca vrtca, na to opozorimo delavca vrtca ali vodilnega delavca v vrtcu; ocena takega ravnanja mora temeljiti na dejstvih in biti pomembna z vidika otroka, interesov družine in programa vrtca.

 

Skip to content