Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Pravice otrok in staršev

 

PRAVICE OTROK

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V tem poglavju bomo izpostavili le nekaj teh pravic iz Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu, Deklaracije o otrokovih in človekovih pravicah Ustave Republike Slovenije:

 • pravica do spoštovanja osebnega dostojanstva in integritete (neokrnjenosti) otroka;
 • pravica otrok do enakih možnosti;
 • pravica do zagotavljanja varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja;
 • pravica do zasnovanosti dela z otroki na značilnostih razvoja otroka v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka;
 • pravica otrok do izbire;
 • pravica otrok do spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
 • pravica otrok do verbalizacije (govorno izražanje).

 

PRAVICE STARŠEV

 • Pravica do spoštovanja in upoštevanja staršev kot primarnih skrbnikov, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj;
 • pravica staršev do postopnega uvajanja otroka v vrtec: ob vpisu otroka v vrtec staršem omogočamo, da so v obdobju uvajanja otroka v vrtec (z dnem uradnega začetka obiskovanja vrtca) določen čas skupaj z otrokom v oddelku; upoštevamo mnenja in prepričanja staršev o času, ki ga želijo preživeti skupaj z otrokom v oddelku; enake pravice imajo starši tudi v primeru, ko otrok zamenja oddelek;
 • pravica staršev do obveščenosti o programu vrtca in aktivnega sodelovanja v njem;
 • pravica do strokovne pomoči pri vzgoji otroka;
 • pravica do spoštovanja zasebnosti družine.

 

Skip to content