Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Sodelovanje s starši

  • Roditeljski sestanki – skupni in oddelčni;
  • mesečne pogovorne ure o otroku;
  • srečanja staršev, otrok in zaposlenih ob različnih priložnostih in z različnimi cilji, katerih vsebine in oblike so prilagojene prednostni nalogi vrtca, željam in potrebam otrok in staršev (podrobneje so opredeljene v LDN vrtca);
  • šola za starše, predvidena so tri srečanja s finančnim prispevkom staršev;
  • sodelovanje v strokovnih organih zavoda (svet staršev in svet zavoda).

 

Mesečne pogovorne ure v šolskem letu 2017/2018: prvi (v primeru praznikov drugi) ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00, po predhodni najavi oz. po dogovoru ter v delovnem času vzgojiteljice (izven časa neposrednega dela z otroki).

Datum POGOVORNE URE
18. 9. 2017 Roditeljski sestanek
2. 10. 2017 Pogovorna ura
13. 11. 2017 Pogovorna ura
4. 12. 2017 Pogovorna ura
8. 1. 2017 Pogovorna ura
februar 2018 Tematski roditeljski sestanek
5. 3. 2018 Pogovorna ura
9. 4. 2018 Pogovorna ura
7. 5. 2018 Pogovorna ura
4. 6. 2018 Pogovorna ura
7. 6. 2018 Zaključno druženje s starši
28. 6. 2018 Roditeljski sestanek za novince

 

Druge oblike druženja:

  • 12. 2016 – dobrodelni koncert;
  • in 2. 12. 2016 – božično-novoletni bazar;
  • 2. 2017 – predavanje za starše, dr. Ranko Rajović;
  • 6. 2017 – zaključno druženje s starši.