Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Roditeljski sestanki in pogovorne ure

 

Roditeljski sestanki – skupni in oddelčni;

  • mesečne pogovorne ure o otroku;
  • srečanja staršev, otrok in zaposlenih ob različnih priložnostih in z različnimi cilji, katerih vsebine in oblike so prilagojene prednostni nalogi vrtca, željam in potrebam otrok in staršev (podrobneje so opredeljene v LDN vrtca);
  • šola za starše, predvidena so tri srečanja;
  • sodelovanje v strokovnih organih zavoda (svet staršev in svet zavoda).

 

Mesečne pogovorne ure v šolskem letu 2021/2021: prvi (v primeru praznikov drugi) ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00, po predhodni najavi oz. po dogovoru ter v delovnem času vzgojiteljice (izven časa neposrednega dela z otroki). Priporočamo, da pogovorne ure potekajo po telefonu, eAsistentu, elektronski pošti ipd.

 

 

Datum POGOVORNE URE
23. 9. 2021 Roditeljski sestanek
4.10.2021 Pogovorna ura
8.11.2021 Pogovorna ura
13.12.2021 Pogovorna ura
10.1.2022 Pogovorna ura
februar 2022 Tematski roditeljski sestanek
7.3.2022 Pogovorna ura
4.4.2022 Pogovorna ura
9.5.2022 Pogovorna ura
28. 6. 2022 Roditeljski sestanek za novince

 

Sodelovanje s starši bo potekalo prilagojeno in v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ.

Accessibility