Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Roditeljski sestanki in pogovorne ure

 

  • Skupni roditeljski sestanki:

Prvi roditeljski sestanek v mesecu septembru (četrtek, 22. 9. 2022) – predstavili bomo poročilo o delu v šol. letu 2021/2022, predstavili program dela v šol. letu 2022/2023– nato sledijo oddelčni sestanki, kjer starše še posebej seznanimo z  vsemi novostmi in dogovori o sodelovanju, prometno varnostjo, se dogovorimo za oblike sodelovanja, s finančnimi obveznostmi in izvolite predstavnika v svet staršev.

Drugi skupni roditeljski sestanek bo predvidoma v februarju 2023.

Roditeljski sestanek za novince – konec junija 2023.

 

  • Govorilne ure :

Vsak prvi oz. drugi ponedeljek v mesecu po predhodni najavi oz. po dogovoru s starši v delovnem času strokovne delavke (izven časa neposrednega dela v oddelku). V primeru poslabšanja razmer priporočamo, da govorilne ure potekajo po telefonu, eAsistentu, Zoom-u…

 

NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA

  • Neformalne oblike srečanj s starši (delavnica, prireditve, druženja,  zaključno skupno srečanje).

Izobraževanja za starše

Šola za starše: Nasilje in komunikacija, Doroteja Lešnik (november ali januar)

 

  • Pogovorne ure:

Vsak prvi oz. drugi ponedeljek v mesecu po predhodni najavi oz. po dogovoru s starši v delovnem času strokovne delavke (izven časa neposrednega dela v oddelku).

 

Datum POGOVORNE URE
22. 9. 2022 Roditeljski sestanek
3-7. 10.2022 Srečanje s starši  v tednu otroka
14.11.2022 Pogovorna ura
12.12.2022 Pogovorna ura
9.1.2023 Pogovorna ura
februar 2023 Tematski roditeljski sestanek
6.3.2023 Pogovorna ura
3.4.2023 Pogovorna ura
8.5.2023 Pogovorna ura
28. 6. 2023 Roditeljski sestanek za novince

 

DRUGE OBLIKE SREČANJ S STARŠI

Druge oblike srečanj s starši so predvsem neformalnega značaja, z namenom povezovanja vrtca in družine, za vzpostavljanje prijetnih medsebojnih odnosov ter zaupanja, od katerega je odvisen razvoj vsakega otroka.

 

Neformalne oblike srečanj s starši:

  • delavnice, prireditve, proslave, druženja, zaključno srečanje na nivoju oddelka;
  • vključevanje staršev v vzgojno delo: predstavitev poklicev, iger, pravljične ure, spremstvo na športnih dnevih, izletih, obiski na domu, na delovnem mestu …;
  • ob vstopu v vrtec omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec ob prisotnosti staršev;
  • junij 2023 – zaključno popoldansko druženje s starši – skupno druženje vseh oddelkov in slovo bodočih prvošolcev.

 

Skip to content