Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Roditeljski sestanki in pogovorne ure

 

FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA

 

 • Skupni roditeljski sestanki:
 1. V mesecu septembru v četrtek, 21. 9. 2023 – predstavili bomo poročilo o delu v šol. letu 2022/2023, predstavili program dela v šol. letu 2023/2024– nato sledijo oddelčni sestanki, kjer starše še posebej seznanimo z vsemi novostmi in dogovori o sodelovanju, prometno varnostjo, se dogovorimo za oblike sodelovanja, s finančnimi obveznostmi in izvolite predstavnika v svet staršev.
 2. Drugi skupni roditeljski sestanek bo predvidoma v februarju 2024.
 3. Roditeljski sestanek za novince – konec junija 2024.

 

 • Govorilne ure :

Vsak prvi oz. drugi ponedeljek v mesecu po predhodni najavi oz. po dogovoru s starši v delovnem času strokovne delavke (izven časa neposrednega dela v oddelku). V primeru poslabšanja razmer priporočamo, da govorilne ure potekajo po telefonu, eAsistentu, Zoom-u…

 

NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA

 • Neformalne oblike srečanj s starši (delavnica, prireditve, druženja,  zaključno skupno srečanje).

 

Izobraževanja za starše

 

 • Pogovorne ure:

Vsak prvi oz. drugi ponedeljek v mesecu po predhodni najavi oz. po dogovoru s starši v delovnem času strokovne delavke (izven časa neposrednega dela v oddelku).

Datum POGOVORNE URE
22. 9. 2023 Roditeljski sestanek
3-7. 10.2023 Srečanje s starši  v Tednu otroka in pogovorna ura
6.11.2023 Pogovorna ura
4.12.2023 Pogovorna ura
8.1.2024 Pogovorna ura
februar 2024 Tematski roditeljski sestanek
4.3.2024 Pogovorna ura in oddelčno srečanje
8.4.2024 Pogovorna ura
6.5.2024 Pogovorna ura
26. 6. 2024 Roditeljski sestanek za novince

 

DRUGE OBLIKE SREČANJ S STARŠI

Druge oblike srečanj s starši so predvsem neformalnega značaja, z namenom povezovanja vrtca in družine, za vzpostavljanje prijetnih medsebojnih odnosov ter zaupanja, od katerega je odvisen razvoj vsakega otroka.

 

Neformalne oblike srečanj s starši:

 • delavnice, prireditve, proslave, druženja, srečanje na ravni oddelkov v mesecu marcu;
 • vključevanje staršev v vzgojno delo: predstavitev poklicev, iger, pravljične ure, spremstvo na športnih dnevih, izletih, obiski na domu, na delovnem mestu …;
 • ob vstopu v vrtec omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec ob prisotnosti staršev;
 • junij 2024 – zaključno popoldansko druženje s starši – vse skupine skupaj in slovo bodočih prvošolcev od vrtca.
Skip to content