Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Svetovalno delo

 

Svetovalna služba

 

Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Preko svetovalnega odnosa se vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude. Sodeluje z vsemi udeleženci vrtca in tako pomaga pri uresničevanju temeljnih ciljev.

 

Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe so svetovalno delo z otroki, z vzgojitelji in z vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev, s starši, sodelovanje z vodstvom in z zunanjimi institucijami.

 

Naloge in cilji se izvajajo v skladu s Programskimi smernicami svetovalne službe za vrtce ter glede na dogovore z vodstvom vrtca in strokovnimi delavci.

 

V šolskem letu 2021/2022 bom svetovalno delo opravljala pedagoginja Tadeja Prša. Dosegljiva sem na elektronski naslov: tadeja.prsa@guest.arnes.si oz. po dogovoru v prostorih vrtca.

 

Razvijanje pozornosti pri predšolskem otroku

Skip to content