Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Vzgojni načrt

DOKUMENTA:

 

 

 • vrednote in vzgojna načela
 • sodelovanje s starši
 • vzgojne dejavnosti
 • Vzgojni postopki in ukrepi

VSEŽIVLJENJSKO ZNANJE ZA SVET SPREMEMB – vsi se zavedamo, da je znanje temelj in ključ do uspeha v življenju. Pri ljudeh iščemo znanje, ne neznanja, ter pri tem spoštujemo iskanje intelektualnih izzivov, novih zamisli, resnice in razumevanja. Učenci v šoli ne pridobivajo samo znanja o dejstvih v obliki informacij, ampak se učijo za polni razvoj oz. za življenje.

VARNOST IN SPREJETOST – skrbeli bomo za varnost vseh v šoli in na vseh področjih (fizičnem, psihičnem, zdravstvenem), s konstruktivnim reševanjem vsega, kar bi lahko ogrožalo kakorkoli in kogarkoli.

ODGOVORNOST ZA SVOJA DEJANJA IN ODLOČITVE
Razvijanje in spodbujanje občutka odgovornosti:

 • posameznika do učiteljev in drugih delavcev šole, učencev, staršev, skupnosti;
 • šole do zaposlenih, učencev, staršev, širše skupnosti;
 • posameznika za svoja stališča, sodbe in dejanja;
 • učencev, staršev in učiteljev za svoje delo in medsebojne odgovornosti.

SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI – pri ustvarjalnosti učencev je v ospredju spodbujanje iskanja različnih poti za reševanje problemov, iskanje novih idej in samokritičnost. Naloga učiteljev je spodbujanje izvirnega mišljenja, variantnega razmišljanja, kjer učence postavimo v različne vloge, pri čemer morajo upoštevati razvojne in individualne posebnosti učencev. Starši se morajo naučiti biti kritični, vendar brez očitkov, spodbujati morajo iskanje novih idej.

NAČELA VZGOJE IN DELA NA ŠOLI

 • Načelo medsebojnega zaupanja – mora biti vedno prisotno, v nasprotnem primeru se izgubi vzgojna in izobraževalna moč. V vsaki skupini oz. skupnosti je potrebno določiti pravila skupnega življenja, ki izhajajo iz pravic in dolžnosti.
 • Načelo motivacije in participacije – tudi najsposobnejši učenci so lahko neuspešni, če niso motivirani. Osnovni cilj šole je, da učence motivira, da širijo svoje potrebe, zavest in izboljšujejo svoje vedenje. Učenci naj imajo čim več možnosti aktivnega sodelovanja, tako pri načrtovanju kot tudi izvajanju šolskih dejavnosti.
 • Načelo medsebojne komunikacije – poslušanje, individualno razmišljanje, pogovarjanje.
 • Načelo sodelovanja oz. delovanja v skupnosti – dobro timsko delo omogoča, da se nadzorujejo slabe in izkoristijo dobre plati vsake osebnosti. Skupaj postajamo ustvarjalni in sposobni. Skupaj rešujemo vse težave.
 • Načelo strpnosti – strpen odnos do vsake vrste drugačnosti. Sprejemanje in spoštovanje razlik ter spodbujanje strpnih medosebnih odnosov.
 • Načelo dostojanstva in spoštovanja – »gradimo« šolo, kjer se učitelj in učenec ne samo srečujeta, temveč vzajemno spoštujeta in skupaj razvijata, izpopolnjujeta.
 • Načelo proaktivnega oz. preventivnega delovanja – vzpostavljanje prijetne, sproščene in spodbudne klime, ki temelji na pozitivnih medosebnih odnosih zaupanja; skrb za učence, ki se kaže v dovzetnosti za njihove potrebe in interese, upoštevanju individualnih prednosti in pomanjkljivosti posameznih učencev; uporaba učnih metod, ki upoštevajo razvojne sposobnosti učencev in jim omogočajo aktivno sodelovanje.
Skip to content