Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Spomladanska kampanja Spring tree 2024, Green up (GLOBE, EKO ŠOLA)

 

Na naši šoli smo v letošnjem šolskem letu v okviru Eko šole sodelovali v programu GLOBE.

GLOBE je mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki poteka pod okriljem ameriške agencije NASA. Združuje učence, učitelje in znanstvenike s skupnim poslanstvom: Spodbujati poučevanje in učenje o znanosti, izboljševati okoljsko pismenost in varovanje okolja ter spodbujati znanstvena odkritja.

Program s pomočjo jasnih protokolov (preizkušenih s strani številnih učiteljev in znanstvenikov po svetu) na eni strani vodi učitelje in učence vseh starosti pri opazovanju okolja ter zapisovanju opažanj in meritev, na drugi strani pa omogoča znanstvenikom črpanje in uporabo podatkov iz obsežne svetovne baze, ki jo učenci in učitelji soustvarjajo. Posebno privlačnost programu daje tudi povezanost z vesoljsko tehnologijo, saj lahko številne meritve primerjamo s podatki, ki jih izmerijo sateliti, na GLOBE dogodkih pa redno sodelujejo tudi NASINI znanstveniki in drugi strokovnjaki.

V okviru razširjenega programa smo se z nekaterimi učenci od 1. do 3. razreda pridružili spomladanski fenološki kampanji Spring tree 2024, Green up. Z 10 učenci od 1. do 3. razreda smo enkrat do dvakrat na teden opazovali drevo – brezo na vrtčevksem igrišču. S pomočjo aplikacije Globe Observer smo določili nadmorsko višino in zemljepisno dolžino in širino, kjer raste drevo. Prav tako smo s pomočjo aplikacije izmerili višino drevesa, obseg debla in drevo tudi fotografirali. Označili smo vejico in popke ter nato opazovali rast le-teh. Vsakokrat smo podatke zabeležili. Opazili smo, da so na našem drevesu listi iz popkov pognali kasneje kot na vseh sosednjih brezah. Menimo, da je do tega prišlo zato, ker je naše drevo od vseh sosednjih brez najmanjše.

Vsa polja so obvezna.

Skip to content