Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Tehniški dan – Energija

V četrtek, 9. 10. 2014, smo na šoli izvedli tehniški dan na temo ENERGIJA. Sodelovali so učenci od šestega do devetega razreda. Učenci so bili razdeljeni v sedem skupin, in sicer:

  1. Načini ogrevanja v naših stanovanjih (anketa)

Učenci so opravili terensko delo, kjer so anketirali občane, na kakšen način se ogrevajo, kolikšen je letni strošek za kurjavo, in katere varčevalne ukrepe so uvedli … Izdelali so tudi publikacijo, v kateri so bili predstavljeni rezultati ankete ter ugotovitve.

  1. Primerjava stroškov glede na vir ogrevanja

Skupina je analizirala in primerjala vire ogrevanja med seboj, hkrati pa je ugotavljala stroške, ki jih bo imela šola po energetski prenovi (vir ogrevanja so lesni sekanci). Vse podatke so grafično predstavili na razstavnem panoju.

  1. Centralna napeljava

Učenci so si ogledali prenovljeno šolsko kotlovnico, sistem za avtomatsko dovajanje lesnih sekancev in vso avtomatiko.  Nato so analizirali shemo centralne kurjave in na koncu izdelali model hišne centralne kurjave.

  1. Varčna hiša (internet)

Skupina je na spletnih straneh iskala podatke o tipih varčnih hiš, materialih, načinih gradnje, opreme, s katero lahko varčujemo, in primerjala gradnjo varčnih hiš po Sloveniji in v sosednjih državah.

  1. Vpliv barv na absorbiranje toplote ter izdelava sončne peči

V tej skupini so učenci primerjali vpliv barv na absorpcijo toplote. Analizo so opravljali s plastenkami, ki so jih različno pobarvali in jih postavili na sonce. Prav tako so izdelali model sončne peči, na kateri so segrevali  vodo.

  1. Varčen kuhar in posoda

V gospodinjski učilnici so učenci spoznavali in praktično primerjali različne kuhinjske posode ter njihove karakteristike. Svoje delo so predstavili na plakatih na šolskem panoju.

  1. Novinarji

Skupina je obiskala učence v delavnicah in jih spremljala pri njihovem delu;  novinarji so izdelali  poročila in dogajanje fotografirali. Vsa poročila bodo zbrana v šolskem biltenu.

 

Po mnenju učiteljev, spremljevalcev  in  učencev smo preživeli lep in poučen dan; spoznali smo, kako pomembno je varčevati z energetskimi viri.

Utrinki z tehniškega dneva so predstavljeni v foto galeriji.

Vsa polja so obvezna.

Accessibility