Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Moja zgodba o pravičnosti

 

Z učenci 4. razreda smo izvedli delavnico na temo Moja zgodba o pravičnosti.

Namen: učenci prepoznajo pomen besede pravično, presojajo in utemeljujejo odločitev pravično-nepravično v predstavljeni situaciji, se vživljajo v vlogo drugega, opišejo dejavnosti, kjer se uresničuje pravičnost skozi njihovo zgodbo oz. dogodek.

 • Najprej smo se pogovorili o besedi pravičnost in o tem, kako pravičnost uresničujemo v življenju v šoli, doma, med prijatelji.
 • Ob podanih situacijah so se učenci odločili, ali je ravnanje v določeni situaciji pravično oz. nepravično (z dvigom barvic: zelena – pravično, rdeča – nepravično, rumena – ne morem se odločiti). Svoje odločitve so argumentirali.
 • Zapisali so svojo zgodbo o tem, kako uresničujejo pravičnost v šoli, doma …
 • Zgodbe so predstavili sošolcem. Učenci so zapisali zgodbe o:
 • pravični delitvi bombonov oz. drugih dobrin med sošolci in prijatelji;
 • dogovorih in sporih glede igre na določenem igralu oz. izbiri igre;
 • zaupanju oz. nepravičnosti, če izdaš skrivnost, ki ti jo je prijateljica zaupala;
 • nepravičnosti, ko nisi prijazen;
 • tem, da nismo pravični, ko se norčujemo, izključujemo sošolca iz igre;
 • pomoči sošolcu, ki ima težave pri učenju;
 • pravični delitvi denarja in krofov.

 

 • Ob zaključku dejavnosti smo izvedli vajo za pozorno poslušanje – V živalskem vrtu.

 

Metka Husar Černjavič

Vsa polja so obvezna.

Accessibility