Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Ob zaključku Mednarodnega simpozija na OŠ Črenšovci

Na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci se je v petek, 23. 2. in v soboto, 24. 2. 2018 odvijal že 11. mednarodni simpozij z naslovom »Avtonomno učenje za zdravje«. S to temo smo zajeli zdravje v najširšem smislu besede. Da je tema aktualna in zanimiva, je pokazala množična udeležba, ki je prekosila vse dosedanje simpozije, saj je bilo udeležencev simpozija preko 260 iz osmih držav – Danske, Velike Britanije, Madžarske, Srbije, Hrvaške, Črne Gore, Bosne in Hercegovine in seveda iz vseh regij naše lepe Slovenije.

Udeleženih je bilo 83 osnovnih šol, 21 srednjih šol, 10 vrtcev, 11 samostojnih zavodov ter 2 fakulteti. V uvodnem kulturnem programu so nastopili otroci iz vrtca Črenšovci ter pevci šolskega mladinskega pevskega zbora. Vse zbrane je nagovorila ravnateljica mag. Marija Horvat in predstojnica ZRSŠ OE Murska Sobota ga. Irena Kumer, ki je posebej izpostavila sodelovanje šole in vrtca Črenšovci z ZRSŠ v aktualnih mednarodnih ESS in Erasmus+ projektih, ki so osredotočeni na izboljšanje kakovosti pouka in dvigu taksonomskih ravni znanja učencev. V plenarnih predavanjih so nastopili znani slovenski in tuji predavatelji, ki so izpostavili varnost in lastne izkušnje učencev za zdrav razvoj (Leonida in dr. Albert Mrgole), spregovorili so o sodobni zasvojenosti s spletom in posledicami le tega (Špela Reš), o temnih trenutkih življenja in depresiji (doc. dr. Vita Poštuvan), ter o zavedanju samega sebe in kako si priti nasproti (Irena Potočar Papež). V soboto je na plenarnem delu tekla beseda o čuječnosti in pozornosti (dr. Eva Škobalj) ter o zdravi prehrani na Danskem in v Veliki Britaniji (dr. Anna Marie Fisker in Marjon Willers). V zadnjih dveh predavanjih pa se je tema dotaknila odnosov med ljudmi, kako BITI ČLOVEK do sebe in do drugih (Sanela Banović in Izidor Gašperlin).

Med plenarnimi predavatelji so bili tudi partnerji Erasmus+ projekta Learn for Health (Danska in Velika Britanija), v katerem sodeluje naša šola skupaj s Centrom za zdravje in razvoj iz Murske Sobote. Po plenarnih predavanjih so potekale delavnice plenarnih predavateljev in predstavitve uspešne prakse učiteljev in vzgojiteljev v skupinah. Med njimi so se predstavile tudi 4 domače strokovne delavke iz vrtca in šole (Viktorija Mlinarič, Andreja Podgorelec, Monika Lorbek in Metka Husar Černjavič). Naši strokovni  delavci vrtca in šole so bili moderatorji v skupinah, pripravili so tudi vso tehnično in računalniško podporo, pripravili prizorišče in poskrbeli tudi za gurmanske užitke med odmori in v času kosila ter večerje. Pika na i pa je bil nastop Antonie Pavlin, ki nas je v petek zvečer z zvočno kopeljo z gongi popeljala v svet prvinskih zvokov in poskrbela za sprostitev na poseben in svojstven način.

Po pozitivnih mnenjih udeležencev sklepamo, da je bil 11. mednarodni simpozij uspešen, potreben in koristen, saj je prispeval tako k naši osebni kot strokovni rasti.

Vsem svojim sodelavcem se zahvaljujem za prispevek, ki ga je vsak posameznik vložil v pripravo in izvedbo tako zahtevnega projekta, ki nam je vsem bil pravi izziv.

mag. Marija Horvat, ravnateljica

Vsa polja so obvezna.