Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Bralna značka

 

2021/2022

 

Ali veš, da Črenšovci v tem šolskem letu praznujejo 700-letnico omembe kraja?

 

Zato smo za moto naše letošnje BZ izbrali

 

»RADI ŠTÉMO KNIGE«

(OP. RADI BEREMO KNJIGE).

 

17. 9. je dan zlatih knjig in na ta dan na naši šoli pričnemo z bralno značko.

Namen BZ je spodbujati mlade k branju ter jim privzgajati veselje in ljubezen do kakovostnega branja.

 

Vsak značkar prebere 4 knjige, od tega 3 prozna besedila in 1 pesniško zbirko. Vsaj eno predstavljeno delo naj bo vezano na letošnji moto, da je bodisi zapisano v prekmurskem narečju ali ga je napisal prekmurski avtor, lahko so tudi ljudska besedila, sicer pa bralci berejo poljubne knjige, primerne starostni stopnji.

 

Namig: Kdo so prekmurski avtorji, katerih knjige lahko beremo?

Feri Lainšček, Vesna Radovanovič, Ferdo Godina, Miško Kranjec, Karolina Kolmanič, Branko Šömen, Vladimir P. Štefanec, Olga Paušič, Miroslav Lebar, Slavica H. Sapač, Vera Kolenko, Romana Glavač, Jasna Jurkovič …

 

Zaključek BZ bo aprila 2022, zato vsi bralni navdušenci vabljeni k sodelovanju.

 

K sodelovanju lepo vabljeni tudi odrasli bralci, zaposleni in starši –

ki se prijavite na naslov knjižničarke preko e-Asistenta!

 

Več o BZ je v spletni učilnici!

Accessibility