Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Mednarodni simpozij 2013

AVTONOMIJA ŠOLE OD NAČRTOVANJA, IZVAJANJA IN UČENJA DO VREDNOTENJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 

V petek, 15. 2., in v soboto, 16. 2. 2013, smo na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci izvedli mednarodni simpozij s tržnico znanja. Na simpoziju je bilo 109 udeležencev iz treh držav, od tega kar 55 aktivnih referentov. Na simpoziju se je predstavilo tudi 15 domačih strokovnih delavcev, ki so prikazali primere dobre prakse v razredu z učenci, razstavljali didaktično gradivo in v skupini predstavili formativni način dela z učenci. Upamo, da smo uresničili želje in pričakovanja udeležencev z vsem prikazanim, slišanim in videnim. Iz praktičnih nastopov so udeleženci lahko začutili kako pri nas teče sistem načrtovanja, izvajanja, učenja, vrednotenja in ocenjevanja znanja že od vrtca in prvega razreda pa vse do 9. razreda. Za vse videno smo lahko našli teoretično osnovo v plenarnih predavanjih, ko smo razmišljali o srečnem učencu in pozitivni pedagogiki, h kateri veliko prispeva formativno spremljanje učenca. Govorili smo o etičnih razsežnostih pouka, o učencu kot subjektu in pogojno tudi o avtonomnem učencu, ki je aktivno vključen v proces načrtovanja, izvajanja, vrednotenja in ocenjevanja ob lastnem učenju in odgovornosti zanj.  Predavanje o učno neuspešnih učencih kot nadarjenih učencih smo razumeli kot opozorilo, da jih ne bi izpustili ali spregledali ampak le ti naj bodo naša posebna skrb. Govorili smo o moči besede in zgleda učitelja, o védenju in znanju naših učencev ter o vprašanjih o smiselnosti učenja. Vsem zelo blizu je učenje etičnih vrednot, kot so samoomejevanje, solidarnost, poštenost in sodelovanje. Lahko smo primerjali naš šolski sistem s hrvaškim in madžarskim, ki ponuja zgodnje všolanje otrok in posledice le-tega za nadaljnje izgrajevanje znanja.

Predstavitev didaktičnega gradiva je na svoj način motiviralo in aktiviralo verjetno vsakega izmed nas. Kaj vse lahko nastane med učenci, z učenci, ob učencih v šoli in doma! Ti učenci, ki uporabljajo in se učijo po predstavljenih gradivih, vedo zakaj vse to počnejo, kje jim vse to pride prav in kdaj bodo lahko vsa ta znanja, veščine in sposobnosti uporabili. A še vedno so rezerve. Še vedno imamo možnost stopiti stopničko višje, doseči višje ravni znanja, ki niso le védenja, ampak so ravni razumevanja, analize, sinteze, utemeljitve, kritično mišljenje in vrednotenje. Le s tem lahko pridemo do stopnje, ko spreminjamo samega sebe in svet okrog sebe. V skupinah so bile izpostavljene in predstavljene različne teme, projekti, uspešne metode in oblike učenja in dela z učenci in otroci v vrtcu, osnovnih, srednjih šolah, inštitutih in zavodih doma in v tujini. Vsak je lahko našel nekaj zase in kar bo v prilagojeni obliki poskušal uporabiti doma, na svojem delovnem mestu.

Rada bi čestitala vsem aktivnim predavateljem v razredu, na plenumu in v skupini, bili so odlični. Še posebej čestitam in se zahvaljujem vsem, ki ste pripravili primere dobre prakse z učenci v razredu. Posebne čestitke si zaslužijo tudi učenci. Vsi smo se ob tem veliko naučili in pridobili nova življenjska znanja. To niso bili recepti, so pa bile ideje, ki bodo morda s kakšnimi prilagoditvami in ob dobri volji uresničljive tudi v drugem okolju. Tudi mi smo se marsikaj naučili in videli, da so šole  vsepovsod aktivne in to je največje bogastvo naših srečanj, da izmenjamo mnenja, izkušnje, vidimo možnosti  in poiščemo priložnosti za razvoj. Vsi prispevki bodo objavljeni v e-zborniku.

Rada bi se še enkrat zahvalila vsem svojim sodelavcem, ki so ponovno z vso odgovornostjo prevzeli in opravili svoje naloge. Ker je pri pripravi in izvedbi sodeloval prav vsak, ne bom poimenovala posameznikov, res pa je, da so nekateri v pripravo in izvedbo simpozija in tržnice vložili ogromno svojega službenega in tudi prostega časa. Hvala za vse! Prav zato je oboje uspelo. Hvala vsem za spodbudne povratne informacije, ki ste nam jih izrekli; povedali ste, da je letošnji simpozij s tržnico znanja bil zopet nekaj posebnega in tako mora biti. Tudi mi moramo biti ustvarjalni, če tega želimo učiti učence; tudi mi moramo gledati naprej, če želimo, da nam bodo učenci sledili. Hvala, da ste vzor z dejanji in da moč vaše besede pelje navzgor.

mag. Marija Horvat, ravnateljica

Vsa polja so obvezna.

Skip to content