Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Medpredmetno povezovanje celica – NAR in LUM V 7. razredu

V 7. razredu smo izvedli medpredmetno učenje snovi o celici v okviru naravoslovja in likovne umetnosti. Pri naravoslovju smo spoznali osnovne značilnosti bakterijske,  glivne, rastlinske in živalske celice in jih med seboj primerjali. Nato smo pripravili mikroskopske preparate, opazovali celice pod mikroskopom, izračunali povečave in skicirali posamezne celice. Pri likovni umetnosti  je vsak učenec oblikoval relief iz gline in ga pobarval s podglazurnimi barvami. Izdelke smo glazirali in žarili. Pri likovni umetnosti smo izdelek ovrednotili po izbranih kriterijih, pri naravoslovju pa smo pregledali ustreznost modela. Vsak učenec je s pomočjo svojega modela v govornem nastopu predstavil izbrano celico in bil ocenjen po vnaprej dogovorjenih kriterijih.

Učenci so bili za delo pri na obeh predmetnih področjih dobro motivirani in so se zelo potrudili. V evalvaciji svojega dela so izrazili navdušenje nad ustvarjalnim in povezovalnim načinom poučevanja.

Učitelja:

Jelka Pal in Tibor Frančič

Vsa polja so obvezna.

Accessibility