Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

TEHNIŠKI DAN – Šege in navade ob pustovanju

V torek, 9. 2. 2016, smo opravili tehniški dan, ki je bil namenjen tradiciji, šegam in navadam ob pustovanju.

Poudarek je bil dan skupinskim maskam. Tako je vsak razred izdelal svojo (skupinsko) masko. Učenci so morali kar nekaj rekvizitov narediti doma, saj v šoli za vse ni bilo časa.

V drugem delu smo gostovali na OŠ Prežihovega Voranca na Srednji Bistrici, kjer smo imeli skupno rajanje. Najprej so se predstavile skupinske maske obeh šol, nato pa je sledilo pustno rajanje.

Vsa polja so obvezna.

Accessibility