Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Razvojna naloga Vključujoča šola vključujoči vrtec – vključujoči fizični prostor

 

V  razvojni nalogi bomo širili formativno spremljanje, poudarek bo na medsebojnem povezovanju strokovnih delavcev pri skupnem razvoju, poglabljanju in širjenju strategij formativnega spremljanja ter na zagotavljanju spodbudnega fizičnega, socialnega in didaktičnega okolja.

Tim sestavljajo:

 • Patricija Horvat
 • Andreja Podgorelec
 • Lea Gomboc
 • Nataša Kranjec
 • Doroteja Omar Horvat
 • Mateja Rogan
 • Petra Smej
 • Stanko Čerpnjak

 

V prvem letu sodelovanja bo razvojno nalogo izvajal ožji tim našega vrtca, v drugem letu pa se nam bodo pridružil še preostali kolektivi vrtca.

V razvojni nalogi se bomo zavzemali za:

 • uvajanje in poglabljanje strategij formativnega spremljanja;
 • ustvarjanje vrstniške skupnosti in izgrajevanje socialnih veščin;
 • prilagajanje fizičnega učnega prostora (v stavbi vrtca in izven nje) procesom igre in učenja.

 

Razvojna naloga je podprta in vodena s strani ZRSŠ.

Vodja razvojne naloge: Petra Smej

Skip to content