Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Malčki in gozdna igralnica – oddelek 1-2 let

 

Šolsko leto 2017/18
Oddelek otrok 1-2 let
Vzgojiteljici: Viktorija Mlinarič in Natalija Tuksar

Z obiskovanjem gozda smo otrokom omogočili spoznavanje, opazovanje, doživljanje, zaznavanje različnih dražljajev in spontano, sproščeno igro z naravnim materialom. 

Gozd smo zaznavali s čutili: oko – vid, opazovanje okolice; uho – sluh, prisluhnili smo zvokom v naravi (ptičje petje, šelestenje listov, šumenje vetra …); dotik – koža, tipali in božali smo drevesa, listje, zemljo … in nos – voh, vonjali smo cvetlice, cvetenje dreves …

Z majhnimi koraki po gozdu in po jesenskem listju so otroci premagovali naravne ovire, neravne poti in pridobivali na koordinaciji in ravnotežju. Z radovednostjo so raziskovali gozd in tipali naravne materiale ter se igrali z jesenskim listjem. Ob vsem tem smo se naužili svežega zraka.

Ob slikah smo spoznavali gozdne živali, jih poimenovali in poskušali uprizarjati njihovo gibanje. Igrali smo se bibarije, prstne igre, prepevali pesmice o živalih in likovno ustvarjali.

V zimskem času smo v igralnici spoznavali naravne materiale, jih imenovali in tipali.

Iz naravnih materialov (zemlja, lubje, kamenčki, pesek, lesni oblanci, žagovina …) smo si izdelali čutno pot in jo doživljali s hojo z bosimi stopali. Otroci so ob tem doživljali nove, različne občutke ob dotiku bosih stopal z naravnim materialom in ga občutili kot: grob, mehak, puhast, zbadljiv, hrapav …

Za tipanje različnih materialov smo si izdelali senzomotorični vlak z vagoni. Otroci so se dotikali, tipali in božali vagončke ter razvijali motoriko.

V spomladanskem času smo na sprehodu ob poti do gozda in v gozdu opazovali in spoznali  rastline in živali. Otrokom smo poimenovali rastline in živali ter omogočili, da so večkrat slišali imenovano. Ob spoznavanju rastlin in živali smo spoznavali barve in se srečevali s pojmoma velik in majhen.

V gozdno igralnico smo povabili starše z otroki, kjer smo ob prijetnem druženju raziskovali gozd, se igrali in uživali v naravnih danostih.