Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Gozd v letnih časih – oddelek otrok 2-5 let

V šolskem letu 2016/17 so otroci oddelka od 2 do 5 let bivali in se igrali v gozd, z vzgojiteljicama Viktorijo Mlinarič in Natalijo Tuksar.

Gozd nam predstavlja bogato vzgojno in učno okolje. Ponuja nam kopico zanimivih tem in spodbud, ki jih lahko izkoristimo pri vzgojno-izobraževalnem delu. Otrokom omogoča vsakodnevni oddih, jim nudi različna razburljiva doživetja, spodbuja njihovo ustvarjalnost, razvija gibalno sposobnost in zaznavanje z vsemi čutili.

Za otroke je pomembno, da v naravi uživajo in se zabavajo. Pri tem pridobivajo spoštljiv in naklonjen odnos do narave.

Naš vrtec se nahaja na podeželju in nam omogoča nešteto izkušenj pri sprehodih v naravo.

Veliko časa smo preživeli v gozdu, kjer smo našli vedno kaj zanimivega. Gozd nam v vseh letnih časih ponuja zanimive ideje in vsebine, ki jih otroci lahko uporabijo pri igri in učenju ter tako razvijajo svojo domišljijo.

Dejavnosti so potekale celo šolsko leto. Izbrali smo gozdni kotiček Petkovica, kamor smo se vedno radi vračali. Kotiček je bil naša igralnica in učilnica obenem. Otroci so bili izredno radovedni, vedoželjni, aktivni in radi so raziskovali. V vseh letnih časih so v gozdu spremljali vidne spremembe. Gozdni kotiček smo najprej počistili, tam smo tudi izvajali sprostitvene vaje, gozdni poligon in proste igre. Opazovali smo barve jesenskega listja, odpadanje listja z dreves, iskali smo plodove, prisluhnili ptičjemu petju in šelestenju listov, odkrivali živali in njihova bivališča na drevesih in na tleh, liste smo primerjali po velikosti in obliki ter poimenovali vrste dreves. S tipanjem smo spoznavali razlike drevesnih skorij, z lupami in ogledali smo opazovali drevesa in živali. V času velikonočnih praznikov smo v kotičku izvedli velikonočni lov na čokoladna jajčka. Otroci so pod drevesnimi krošnjami spoznali senco in njen hlad. Skozi vse dejavnosti smo krepili čutne zaznave in razvijali oz. krepili motorične sposobnosti.

S pomočjo zaznavanja in gibanja so otroci pridobivali izkušnje tudi na drugih področjih razvoja (gibalnem, kognitivnem, govornem, emocionalnem in socialnem).

Otroci so ugotovili, da se drevesa skozi letne čase spreminjajo. V jeseni se listi pobarvajo in odpadejo, pozimi so drevesa gola in počivajo, spomladi gozd zacveti in postane zelen, v poletnem času imajo drevesa temno zelene liste in veliko krošnjo, ki nam daje senco in prijeten hlad.

V gozdnem kotičku nas je obiskal gozdar in nam dal veliko koristnih nasvetov in informacij o drevesih in delu gozdarja.

V vrtec smo iz gozda prinašali gozdni material, ki smo ga uporabili pri izdelavi različnih izdelkov. Skozi letne čase smo izdelali plakat z naslovom Drevo v letnih časih.

Otroci so se v vrtec vračali vedno zadovoljni in polni vtisov. V gozdu so bili sproščeni in so uživali. Zelo so bili pozorni drug na drugega in si pomagali med seboj.

Otroci so čutno doživljali okolje, gozd je nanje deloval izredno pomirjujoče. Na svoj način so dojemali lepoto in bogastvo gozda.

Gozd je pomemben življenjski prostor, kjer spoznavamo zakonitosti življenja, obenem pa nam pomeni igralnico vseživljenjskega učenja.

V prihodnje bomo z obiski gozda nadaljevali, saj je le-ta idealno učno-vzgojno zelo spodbudno okolje, ki pozitivno vpliva na otrokov celostni razvoj.

 

V našem vrtcu vodi projekt Viktorija Mlinarič, tel. 02/570 11 52

 

Fotoutrip naših gozdnih dogodivščin

Opazili smo gobe na travniku

Našli smo kotiček v gozdu

Opazovali smo drobne živali

Prosta igra s hlodi

Spoznali in poimenovali smo drevesa

Igrali smo se z jesenskim listjem

Naredili smo odtis debla

Gozdni poligon

Ustvarjamo z naravnim materialom

Opazujemo z lupami in ogledali

Opazujemo deževnika

Našli smo pikapolonico

Plakat – drevo v letnih časih

Gozdar na obisku

Lov na velikonočna jajčka

Spoznavamo senco in njen hlad

To smo mi in naše drevo