Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Predstavitev programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju

Današnji svet postaja vse bolj globalen, prepoln hitenja, kopičenja materialnih dobrin, tekanja iz enega konca na drugega … pa smo začudeni, da so današnji otroci nervozni, nestrpni, ne poznajo meja, obdani so z vsemi mogočimi pripomočki, ki so običajno aktualni kakšno uro ali dve, pozneje pa obležijo razmetani tu in tam …

Strokovni delavci šole in vrtca smo začutili, da je pravi čas, da se začnejo spremembe. Predvsem v sprejemanju in upoštevanju  vrednot, ki so temelj vsake družbe. Smatramo, da so vrednote tiste stvari, s katerimi se je vredno ukvarjati najprej v družini, nato v vrtcu in šoli, kot tudi širši skupnosti in to čim prej, že v najzgodnejših letih, kajti takrat je to tudi najbolj učinkovito.

 

Vrednote, ki usmerjajo naš vrtec in šolo so:

VARNOST in SPREJETOST,

razvijanje KOMPETENC za VSEŽIVLJENJSKO UČENJE in ZNANJE za svet sprememb,

usmerjanje k ZDRAVEMU NAČINU ŽIVLJENJA,

ODGOVORNOST za svoja dejanja in odločitve,
spodbujanje USTVARJALNOSTI in INOVATIVNOSTI.

 

Program »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju« temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Tam se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjenja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki danes obiskujejo vrtce in šole, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas. Izpolnjevanje tega poslanstva vzgoje in izobraževanja je tudi ena najpomembnejših podlag za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju. Program »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju« vodi vrtce in šole na poti k  pridobitvi certifikata, ki se imenuje na kratko Certifikat etike in vrednot, v daljši različici pa Potrdilo o vključenosti vrtca/šole v program »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju«. Certifikat podeljujeta Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Inštitut za preučevanje etike in vrednot.

 

CILJI PROGRAMA

• Krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno-izobraževalno delo.

• Ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

• Krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

 

KAJ VSEBUJE PROGRAM?

PRVA FAZA (september do december 2013)

• Pristop vrtca/šole v program »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju«

• Imenovanje »Varuhov etike in vrednot« v vrtcih in šolah.

• Izobraževanje »Varuhov etike in vrednot« in seznanjanje z vsebino programa in

DRUGA FAZA (januar do junij 2014)

Začetek izvajanja modulov, ki trajajo približno 10 tednov in so podprti z gradivi, priporočili in primeri dobrih praks.

• Modul 1 – znanje in modrost. V vrtcih in šolah sočasno potekajo dejavnosti, ki

spodbujajo razumevanje in oživljanje vrednot, vključenih v vrednotno domeno »znanje in modrost«.

• Modul 2 – skrb za sočloveka. V vrtcih in šolah sočasno potekajo dejavnosti, ki

spodbujajo razumevanje in oživljanje vrednot, vključenih v vrednotno domeno »skrb za sočloveka«.

DRUGO LETO (september 2014 do junij 2015)

• Moduli 3 do 6

• Jeseni 2015 je v vrtcu oziroma na šoli izvedena raziskava, ki se osredotoči na posamezne domene vrednot.

TRETJE LETO (september 2015 do junij 2016)

• Moduli od 7 do 10

• Spomladi 2016 je v vrtcu oziroma na šoli izvedena raziskava, ki se osredotoči na vse vrednotne domene (vir:  www.iev.si).

 

Varuh etike in vrednot v vrtcu je Petra Cigan, v šoli pa Ana Petek.

 

Vrednote, ki jih bomo obravnavali skozi različne dejavnosti so:

ZNANJE IN MODROST

SKRB ZA SOČLOVEKA

HUMANOST

INTEGRITETA

PRAVIČNOST

UNIVERZALIZEM

KULTURA

TRADICIJA

DELO, USTVARJALNOST

ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE

 

Tim za etiko in vrednote

v vrtcu in šoli