Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Eko projekt

 

PROGRAM EKOŠOLA:

 okoljska vzgoja, izobraževanje in ozaveščanje od vrtca do fakultete. Mednarodni program Ekošola je največja mreža otrok in vzgojiteljev ter učiteljev, ki spodbuja sistematično izvajanje okoljskih vsebin in udejanjanje načel trajnostnega razvoja v slovenskih vzgojnih in izobraževalnih ustanovah. Vsebinsko bogate in zanimive aktivnosti z različnih tematskih področij so zasnovane tako, da jih je mogoče izvajati kot sestavni del, kot dopolnitev ali kot popestritev učnega programa. V program Ekošola so lahko vključene vse ustanove v vzgojnem in izobraževalnem procesu.

Bogata vsebina omogoča  aktivnosti iz različnih področij, ki so povezane z kurikulumom. Tako se povezujejo različne vsebine, organizacije, društva,  posamezniki, s čimer sledimo Ciljem našega vrtca:

  • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov;
  • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje, zobozdravstvena preventiva);
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija);
  • spoštljiv odnos  do narave.

 

V projekt EKOVRTEC so vključeni vsi oddelki vrtca in v sodelovanju s starši  in drugimi zunanjimi sodelavci skozi celotno šolsko leto uresničujejo  zgoraj navedene cilje.

 

SEZNAM KNJIG Z EKOLOŠKO VSEBINO (GRADIVA):

https://ekosola.si/ekobranje-za-ekozivljenje-22-23/

 

EKO KOORDINATORKA VRTCA ČRENŠOVCI JE PETRA SMEJ.

 

Skip to content