Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Dosežki šole

 

 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je v šol. letu 2009/2010 prejela priznanje Blaža Kumerdeja, ki ga podeljuje ZRSŠ.
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je leta 2018 ponovno potrdila naziv KULTURNA ŠOLA.
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je ob prvem občinskem prazniku občine Črenšovci prejela posebno nagrado za dosedanje delo in dosežke ter promocijo kraja.
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je v šol. letu 2010/2011 s svojim delom in uspešno opravljeno zunanjo presojo pridobila certifikat kakovosti KZP vzgoje in izobraževanja, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje.
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je v šol. letu 2017/2018 ponovno izpolnila pogoje za pridobitev nacionalnega statusa v ASP UNESCO mreži.
 • V šolskem letu 2017/2018 je šola ponovno dobila naziv SIMBIOZA ŠOLA ter potrdila tudi ostale, že potrjene nazive – eko šola, zdrava šola, raziskovalna šola …
 • V šolskem letu 2015/2016 je šola prejela CERTIFIKAT EVROPSKA TALENT TOČKA, ki z vsakoletnim delom na področju nadarjenih tudi ohranja.
 • V šolskem letu 2017/2018 v naslednji razred napreduje 181 učencev (99,5 %).
 • Povprečna zaključena ocena je bila 3,9.
 • Na šolski ravni je sodelovalo 2359 učencev in doseglo 1220 priznanj oz. uspešnih uvrstitev.
 • Na občinski ravni je sodelovalo 900 učencev in doseglo 668 priznanj oz. uspešnih uvrstitev.
 • Na regijski ravni je sodelovalo 752 učencev in doseglo 439  vidnih uvrstitev
 • Na državni ravni je sodelovalo 1751 učencev, ki so dosegli 890 vidnih uvrstitev na tekmovanjih.
 • Na mednarodni ravni je sodelovalo 641 učencev ter doseglo 594 vidnih uvrstitev in nagrad.
 • Tudi učitelji so sodelovali v številnih skupinah in timih tako na regijski, državni kot na mednarodni ravni. Na naši šoli je sedež 2 študijskih skupin, naši učitelji so bili vodje strokovnih skupin za različne natečaje v povezavi z ZRSŠ, predavatelji na strokovnih seminarjih ZRSŠ, bili so aktivni udeleženci, organizatorji in izvajalci prireditev v občini. Svoje delo in dosežke so predstavljali na državnih in mednarodnih posvetih in nastopih (mednarodni simpozij o avtonomiji v Črenšovcih, mednarodna konferenca v Beogradu, predstavitve dela v Erasmus projektih v okviru ZRSŠ, sodelovanje v nacionalnih strateških timih) … Naši strokovni delavci so objavljali tudi strokovne prispevke v pedagoških revijah ter bili organizatorji prireditev na državni in mednarodni ravni.
 • Na šoli je aktivno delovalo 37 interesnih dejavnosti.
 • V šol. letu 2017/2018 smo na šoli organizirali številne prireditve, razstave in predstavitve na šolski, občinski, regijski in tudi državni ter mednarodni ravni. Med njimi so bile najbolj odmevne: mednarodni simpozij s tržnico znanja Avtonomno učenje za znanje.  Na mednarodni ravni smo organizirali Festival talentov, praznični koncert in občinsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, obeležitev praznika ob svetovnem dnevu Romov ter šolsko prireditev in kulturni dan z obiskom branikov slovenstva, ob katerem je nastal film, ki bo predvajan v okviru regijske prireditve ob združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
 • Naši učenci so nastopili na regijski prireditvi ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, naša učenka Ela Hozjan je pred leti podala poslanico s predsednikom države Borutom Pahorjem ob začetku novega šolskega leta in obiskala predsedniško palačo v času dneva odprtih vrat. Tam je predsedniku države prebrala domoljubno pismo in v spomin prejela Kogojevega slavčka.
 • V okviru sodelovanja s šolami na mednarodnem nivoju sodelujemo z OŠ Vuk Karadžić v Surčinu, OŠ smo se udeležili obiska na OŠ Vuka Karadžiča v Surčinu, OŠ Sava Jovanović Sirogojno, OŠ Dušan Korać Bijelo Polje v Črni gori, OŠ Sveti Martin na Muri in OŠ Mursko Središče na Hrvaškem, OŠ Arden na Danskem in drugimi institucijami v Evropi v okviru projekta Erasmus+ Learn4Health.
 • Na naši šoli so v okviru Erasmus+ projektov ATS2020 in GLAS UČENCA-MOST DO UČENJA potekale hospitacije za strokovne delavce drugih zavodov in vseh sodelujočih v projektu.
 • Ponovno smo potrdili nazive: eko šola, zdrava šola, raziskovalna šola, kulturna šola, potrdili smo status UNESCO šole ter na novo pridobili naziv SIMBIOZA šola ter certifikat o vključenosti naše šole v program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Od Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti smo prejeli certifikat EVROPSKA TALENT TOČKA. Izvajali smo različne projekte na šolski, regijski, državni in mednarodni ravni.
 • V šolskem letu 2017/2018 so bili objavljeni štirje članki v strokovnih revijah in periodiki, ki so jih zapisali naši strokovni delavci.