Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Dosežki šole

 

 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je v šol. letu 2009/2010 prejela priznanje Blaža Kumerdeja, ki ga podeljuje ZRSŠ.
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je leta 2018 ponovno potrdila naziv KULTURNA ŠOLA.
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je ob prvem občinskem prazniku Občine Črenšovci prejela posebno nagrado za dosedanje delo in dosežke ter promocijo kraja.
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je v šol. letu 2010/2011 s svojim delom in uspešno opravljeno zunanjo presojo pridobila certifikat kakovosti KZP vzgoje in izobraževanja, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje.
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je v šol. letu 2018/2019 ponovno izpolnila pogoje za pridobitev nacionalnega statusa v ASP UNESCO mreži.
 • V šolskem letu 2018/2019 je šola ponovno dobila naziv SIMBIOZA ŠOLA ter potrdila tudi ostale, že potrjene nazive – eko šola, zdrava šola, raziskovalna šola …
 • V šolskem letu 2015/2016 je šola prejela CERTIFIKAT EVROPSKA TALENT TOČKA, ki z vsakoletnim delom na področju nadarjenih tudi ohranja.
 • V šolskem letu 2018/2019 v naslednji razred napreduje 186 učencev (97,9 %).
 • Povprečna zaključena ocena je bila 3,9.
 • Na šolski ravni je sodelovalo 2085 učencev in 288 učiteljev ter doseglo 884 priznanj oz. uspešnih uvrstitev.
 • Na občinski ravni je sodelovalo 670 učencev in 48 učiteljev ter doseglo 663 priznanj oz. uspešnih uvrstitev.
 • Na regijski ravni je sodelovalo 1466 učencev in 266 učiteljev ter doseglo 1311 vidnih uvrstitev.
 • Na državni ravni je sodelovalo 1552 učencev in 331 učiteljev, ki so dosegli 902 vidnih uvrstitev.
 • Na mednarodni ravni je sodelovalo 509 učencev in 398 učiteljev ter doseglo 639 vidnih uvrstitev.
 • Tudi učitelji so bili zelo dejavni, tako na šolski, občinski, regijski, državni in mednarodni ravni. Sodelovali v številnih skupinah in timih. Svoje znanje so širili in v uspešnih praksah prikazovali drugim strokovnim delavcem in strokovnjakom s področja vzgoje in izobraževanja. Na naši šoli je sedež 2 študijskih skupin, naši učitelji so bili vodje strokovnih skupin za različne natečaje v povezavi z ZRSŠ, predavatelji na strokovnih seminarjih ZRSŠ, bili so aktivni udeleženci, organizatorji in izvajalci prireditev v občini. Svoje delo in dosežke so predstavljali na državnih in mednarodnih posvetih in nastopih (mednarodni simpozij o avtonomiji v Črenšovcih, mednarodna konferenca za nadarjene v Varaždinu, predstavitve dela v Erasmus projektih v okviru ZRSŠ, sodelovanje v nacionalnih strateških timih za različne projekte, razvojne naloge in razširjeni program) … Naši strokovni delavci so objavljali tudi strokovne prispevke v pedagoških revijah ter bili organizatorji prireditev na državni in mednarodni ravni.
 • Na šoli smo v šolskem letu 2018/2019 poskusno uvajali drugi tuji jezik kot obvezen učni predmet v 1. in 7. razredu ter razširjeni program za celotno šolo in vsemi področji.
 • V šol. letu 2018/2019 smo na šoli organizirali številne prireditve, razstave in predstavitve na šolski, občinski, regijski in tudi državni ter mednarodni ravni. Med njimi so bile najbolj odmevne: mednarodni simpozij s tržnico znanja Učenje za umetnost življenja.  Na mednarodni ravni smo organizirali Festival talentov, dobrodelni koncert Objem srca za Matejko Koštric in občinsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ob občinskem prazniku in dnevu državnosti. 
 • Obeležili smo svetovni dan Romov ter druge državne praznike in spominske dneve.
 • Udeležili smo se množično obiskali in sodelovali na Festivalu ustvarjalnosti in inovativnosti, ki je bil posvečen 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
 • Na šoli smo posneli film Deca slovenske krajine in z njim sodelovali na Festivalu ustvarjalnosti in inovativnosti, ki ga je organiziral ZRSŠ OE Murska Sobota.
 • Naši učenci in učitelji so dosegli številna srebrna in zlata priznanja na regijski in državni ravni:
  • Cankarjevo tekmovanje 4 srebrne na regijski ravni ter 2 zlati na državni ravni;
  • Festival inovativnih tehnologij in pokal LOGO – 2 zlati in 14 srebrnih na državni ravni;
  • 2. mesto v strelstvu na državni ravni;
  • 3. mesto ekipe Malih sivih celic na državni ravni;
  • 3. mesto na tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologij 2x na državni ravni;
  • 2 srebrni Vegovi priznanji na državni ravni;
  • 1 srebrno priznanje iz angleščine na državni ravni;
  • Udeležba naših učencev (2 ekipi) na mednarodnem Festivalu matematike v Varaždinu in doseženo 11. mesto;
  • 1 zlato in 2 srebrni na regijskem nivoju iz konstruktorstva;
  • 2 srebrni priznanji iz angleškega jezika na regijskem nivoju;
  • 2 srebrni priznanji iz znanja zgodovine na regijskem nivoju;
  • 2 srebrni priznanji iz fizike na regijski ravni;
  • 2 srebrni priznanji na državni ravni iz znanja tehnologij;
  • 1 zlato priznanje iz konstruktorstva na regijski ravni;
  • 1 srebrno priznanje iz konstruktorstva na državni ravni;
  • 3 srebrna priznanja iz tekmovanja Zlata kuhalnica na regijskem nivoju;
  • Naj športnica leta 2018 na regijskem nivoju;
  • Številni dosežki naših učencev na športnem, glasbenem in likovnem področju, tudi na mednarodni ravni;
 • Naši učenci so nastopili na prireditvi ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ko je občino Črenšovci obiskal predsednik države;
 • Sodelovanje z OŠ Vuk Karadžič Surčin in drugimi šolami v tujini (OŠ Franceta Prešerna Beograd, OŠ Sveti Martin na Muri, OŠ Mursko Središče, OŠ Arden na Danskem, OŠ Dušan Korać Bijelo Polje iz Črne gore, OŠ in SŠ Varaždin, osnovne in druge šole v okviru Erasmus+ projekta Learn4Health na Danskem, Litvi, Veliki Britaniji, Nizozemski, Španiji) …
 • Na naši šoli so v okviru Erasmus+ projektov  GLAS UČENCA-MOST DO UČENJA, OBJEM in POGUM, L4H UČENJE ZA ZDRAVJE potekale hospitacije za strokovne delavce drugih zavodov in vseh sodelujočih v projektu.
 • Ponovno smo potrdili nazive: eko šola, zdrava šola, raziskovalna šola, kulturna šola, potrdili smo status UNESCO šole in SIMBIOZA ŠOLE ter ohranili certifikat EVROPSKA TALENT TOČKA.
 • Izvajali smo različne projekte na šolski, regijski, državni in mednarodni ravni ter se udeleževali mednarodnih konferenc, kjer smo predstavljali svoje delo.
 • V šolskem letu 2018/2019 so bili objavljeni štirje članki v strokovnih revijah in periodiki, ki so jih zapisali naši strokovni delavci.
 • Uspešno sodelujemo s širšim in z ožjim okoljem, svoje delo promoviramo v strokovnih publikacijah ter drugih medijih na regijski in državni ravni.
Accessibility