Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Dosežki šole

 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je v šol. letu 2009/2010 prejela priznanje Blaža Kumerdeja, ki ga podeljuje ZRSŠ.
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je ponovno potrdila naziv KULTURNA ŠOLA.
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je ob prvem občinskem prazniku občine Črenšovci prejela posebno nagrado za dosedanje delo in dosežke ter promocijo kraja.
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je v šol. letu 2010/2011 s svojim delom in uspešno opravljeno zunanjo presojo pridobila certifikat kakovosti KZP vzgoje in izobraževanja, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje.
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je v šol. letu 2011/2012 na osnovi zunanje presoje ponovno obnovila certifikat kakovosti KZP vzgoje in izobraževanja, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
 • OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je v šol. letu 2015/2016 ponovno  izpolnila pogoje za pridobitev nacionalnega statusa v ASP UNESCO mreži.
 • V šolskem letu 2015/2016 je šola ponovno dobila naziv SIMBIOZA ŠOLA ter potrdila tudi ostale, že potrjene nazive – eko šola, zdrava šola, raziskovalna šola …
 • V šolskem letu 2015/2016 je šola prejela CERTIFIKAT EVROPSKA TALENT TOČKA.
 • V šolskem letu 2015/2016 v naslednji razred napreduje 188 učencev (97,40 %).
 • Srednja ocena je bila 3,91.
 • Na šolski ravni je sodelovalo 1189 učencev in doseglo 521 priznanj oz. uspešnih uvrstitev.
 • Na občinski ravni je sodelovalo 487 učencev in doseglo 61 priznanj oz. uspešnih uvrstitev.
 • Na regijski ravni je sodelovalo 1700 učencev in doseglo 501  vidnih uvrstitev
 • Na državni ravni je sodelovalo 779  učencev, ki so dosegli 262 vidnih uvrstitev na tekmovanjih.
 • Na mednarodni ravni je sodelovalo 358 učencev ter doseglo 87 vidnih uvrstitev in nagrad.
 • Tudi učitelji so sodelovali v številnih skupinah in timih tako na regijski, državni kot na mednarodni ravni. Na naši šoli je sedež 4 študijskih skupin, naši učitelji so bili vodje strokovnih skupin za različne natečaje v povezavi z ZRSŠ, predavatelji na strokovnih seminarjih ZRSŠ, bili so aktivni udeleženci, organizatorji in izvajalci prireditev v občini. Svoje delo in dosežke so predstavljali na državnih in mednarodnih posvetih in nastopih (mednarodni simpozij o avtonomiji v Črenšovcih, mednarodna konferenca o nadarjenih na PEF v Ljubljani, predstavitve dela v Erasmus projektih, predavanje z naslovom Delo z nadarjenimi učenci na OŠ Vuka Karadžiča v Surčinu (Srbija) … Naši učitelji so objavljali tudi strokovne prispevke v pedagoških revijah ter bili organizatorji prireditev na državni in mednarodni ravni.
 • Na šoli je aktivno delovalo 32 interesnih dejavnosti.
 • V šol. letu 2015/2016 smo na šoli organizirali številne prireditve, razstave in predstavitve na šolski, občinski, regijski in tudi državni ter mednarodni ravni. Med njimi so bile najbolj odmevne: mednarodni simpozij s tržnico znanja Avtonomija in uvajanje alternativnih oblik dela v šoli in v vrtcu.  Na regijski ravni smo organizirali Festival talentov, novoletni koncert s Tanjo Žagar z bazarjem v vrtcu, in občinsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ko smo otvorili nov vrtec, obeležitev praznika ob svetovnem dnevu Romov ter občinsko prireditev ob državnem prazniku dneva državnosti.
 • Naša učenka Ela Hozjan je v avgustu skupaj s predsednikom države Borutom Pahorjem podala poslanico ob začetku novega šolskega leta in obiskala predsedniško palačo v času dneva odprtih vrat. Tam je predsedniku države prebrala domoljubno pismo in v spomin prejela Kogojevega slavčka.
 • V okviru sodelovanja s šolami na mednarodnem nivoju smo se udeležili obiska na OŠ Vuka Karadžiča v Surčinu in tam predstavili naše delo v predavanju z naslovom Delo z nadarjenimi učenci na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci. Na naši šoli so v okviru Erasmus projektov ATS2020 in LINPILCARE potekale hospitacije za svetovalce zavoda pri matematiki in slovenščini ter tudi za strokovne delavce drugih šol, meddrugim tudi za profesorje DSŠ Lendava.
 • Ponovno smo potrdili nazive: eko šola, zdrava šola, raziskovalna šola, kulturna šola, potrdili smo status UNESCO šole ter na novo pridobili naziv SIMBIOZA šola ter certifikat o vključenosti naše šole v program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Od Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti smo prejeli certifikat EVROPSKA TALENT TOČKA. Izvajali smo različne projekte na šolski, regijski, državni in mednarodni ravni.
 • V šolskem letu 2015/2016 so bili objavljeni štirje članki v strokovnih revijah in periodiki, ki so jih zapisali naši strokovni delavci.
 • Uspešno sodelujemo s širšim in z ožjim okoljem, svoje delo promoviramo v strokovnih publikacijah ter drugih medijih na regijski in državni ravni.